Vườn ÊĐen Mới | Thơ & Nhạc

Mừng Ngày Chúa Đến

Thơ Nguyễn Gia Phái

Ấy là hôm nay, tại thành Đavít,
đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế
là Christ, là Chúa.   (Luca 2:11)

 

Tình Yêu Người

Thơ Nguyễn Gia Phái

Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước (l Giăng 4: 19)

 

Hy Sinh

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Bằng Chứng Tình Yêu

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Học Biết Chúa

Nhạc và Lời: Siôn Trương Văn Xê

 

Nguyện Đời Đời Cảm Tạ Chúa

Nhạc & Lời: Lê Phước Thiện

 

Nhân Gian Cần Chúa

Lời Việt: Siôn

 

Gô-gô-tha / Đặng Thái Nguyên

Tiếng hát Thế Cường

 

Thỏa Lòng

Nhạc&lời: Siôn Trương Văn Xê

 

« 1...23 24 25 26 27 28 29 30 31