Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

CHÚNG TA CÓ ĐIỀU GÌ?

HTTGTĐD - Nov 04 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến

 

NHỮNG NGƯỜI GẶP CHÚA JESUS

HTTGTĐD - Jan 29 2016
Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

KHI CHÚA TRẢ LỜI KHÔNG

HTTGTĐD - Jan 22 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

NHỮNG RÀO CẢN CỦA MỘT LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬM

HTTGTĐD - Jan 15 2016
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

CHẠY ĐƯỜNG DÀI

HTTGTĐD - Jan 08 2016
MS Lữ Thành Kiến

 

HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM

HTTGTĐD - Jan 01 2016
MS Phạm Thanh Bình

 

BIỂU LỘ LÒNG BIẾT ƠN CHÚA

HTTGTĐD - DEC 25 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

CHÚA CỦA SỰ BÌNH AN

HTTGTĐD - Dec 11 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

CHỌN LỰA & QUYẾT ĐỊNH DỨT KHOÁT
HTTGTĐD - Dec 04 2015
Sứ Điệp MS Nguyễn Văn Huệ
 

HÀNH TRÌNH VĨNH CỬU

HTTGTĐD - Nov 06 2015
Sứ điệp MS Trần Nguyên Bảo

 

AI TRÔNG ĐỢI CHÚA

HTTGTĐD - Oct 30 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

CẢ NHÀ HẦU VIỆC CHÚA

HTTGTĐD - Oct 23 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

LỜI CỦA CHÚA

HTTGTĐD Oct 16 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

VỢ CHỒNG HẦU VIỆC CHÚA

HTTGTĐD - Oct 31 2015
Ms Nguyễn Văn Huệ

 

GIÁO SĨ

HTTGTĐD - Oct 02 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

THỜI GIAN TRONG TAY CHÚA

HTTGTĐD
Cô Hoàng Yến

 

HÃY NHƯỚNG MẮT LÊN

HTTGTĐD 
Sứ Điệp MS NGuyễn Văn Huệ

 

NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THÀNH CÔNG TRONG CHỨNG ĐẠO

 Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

NẾU TÔI CÓ ĐỨC TIN

Sứ điệp Mục sư Lữ Thành Kiến 

 

DẠY GIỮ HẾT MỌI ĐIỀU CHÚA TRUYỀN

Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ 

 

1 2 3 4 »