Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

ĐI CÙNG CHÚA

 MS Lữ Thành Kiến

 

YÊU

 MS Lữ Thành Kiến

 

HÃY LÀM THÊM

MS Nguyễn Văn Huệ

 

VUI HƯỞNG SỰ TỰ DO CỦA BẠN

Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ 

 

AI CŨNG MUỐN SỐNG

HTTGTĐD - May 01 2015
Sứ điệp Mục sư trần Lưu Chuyên

 

 

 

NẾU TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CHA

HTTGTĐD - June 19 2915
MS Lữ Thành Kiến

 

 

TỪ NGỒI ĐI ĐỨNG ĐẾN NGỒI ĐỨNG ĐI

HTTGTĐD June 12 2015
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

NGỒI ĐI ĐỨNGTRONG ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN

HTTGTĐD June 05 2015

 

THƯƠNG KHÓ PHỤC SINH

Sứ Điệp MS Lữ Thành Kiến 

 

CỨU NGƯỜI KHẨN CẤP

Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

CHÚNG TA NÓI VỀ TÌNH YÊU

Sứ Điệp MS Lữ Thành Kiến 

 

XIN CHÚA MỞ RỘNG BỜ CÕI CỦA CON

Sứ Điệp - MS Nguyễn Văn Huệ 

 

CHÚNG TA NÓI VỀ HY VỌNG

Sứ Điệp MS Lữ Thành Kiến

 

CHÚNG TA NÓI VỀ NIỀM TIN

Sứ Điệp MS Lữ Thành Kiến

 

KIỂM TRA SỨC KHỎE THUỘC LINH

HTTGTĐD - Feb 20 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ NHIỀU HƠN

HTTGTĐD - Feb 13 2015
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

HÃY THEO TA

HTTGTĐD - Feb 06 2015
Sứ Điệp Mục Sư Lữ Thành Kiến 

 

KẾT HỢP LÀ KẾT QUẢ

HTTGTĐD - Jan 30 2015
Sứ Điệp Mục Sư Lữ Thành Kiến

 

CÙNG CHÚA ĐI LÊN NÚI CAO

HTTGTĐD Jan 23 2015
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ 

 

PHƯỚC LỘC THỌ TRONG CHÚA

HTTGTĐD - Jan 16 2015
Sứ Điệp MS Lữ Thành Kiến

 

« 1 2 3 4 »