Vườn ÊĐen Mới | Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây

NGƯỜI CHẾT RỒI VẪN CÒN NÓI

HTTGTĐD - Jan 09 2015
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

TÔN CHÚA VINH HIỂN

HTTGTĐD - Jan 02 2015
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

HTTGTĐD - Dec 26 2014
Sứ Điệp Mục Sư Lữ Thành Kiến

 

TÔI MUỐN

HTTGTĐD - Dec 19 2014
Sứ Điệp Mục sư Lữ Thành Kiến

 

CHÚA CẦN DÙNG NÓ

HTTGTĐD - Dec 12 2014
Mục sư Nguyễn Văn Huệ

 

BÍ QUYẾT ĐỂ KẾT QUẢ

HTTGTĐD
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ 

 

SỐNG KẾT QUẢ CHO CHÚA

HTTGTĐD
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ

 

TẠ ƠN - NGỢI KHEN - LÀM CHỨNG

HTTGTĐD
Nov 21 2014

 

GƯƠNG NGƯỜI CHA TIN KÍNH CHÚA

HTTGTĐD - Nov 14 2014
Cô Hoàng Yến chia sẻ

 

GIA ĐÌNH LÀ GÌ?

HTTGTĐD - Nov 7 2014
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

CHÚNG TA HÃY ĐI NƠI KHÁC

HTTGTĐD - Oct 31 2014
Sứ điệp MS Lữ Thành Kiến

 

ĐỨNG VÀO CHỖ TRỐNG

HTTGTĐD Oct 10 2014
Sứ điệp MS Trần Lưu Chuyên

 

CHÚA DẪN DẮT TÔI TRÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp MS Nguyễn Văn Huệ
Oct 17 2014

 

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG LÀM GÌ TRÊN THẾ GIAN NẦY

Sứ Điệp Mục Sư Trần Lưu Chuyên
HTTGTĐD - Oct 3 2014

 

CẢ NHÀ ĐƯỢC CỨU

HTTGTĐD - Sứ Điệp: Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Sept 26 2014

 

ĐỨNG DẬY ĐỂ PHỤC VỤ

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Lữ Thành Kiến
Sept 19 2014

 

KHÓA & CHÌA KHÓA CỦA LỜI CẦU NGUYỆN HIỆU QUẢ

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Sept 12 2014

 

NGỒI ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Lữ Thành Kiến
Sept  05 2014

 

GIAO THÔNG GẦN GŨI VỚI CHA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ Điệp Mục Sư Nguyễn Văn Huệ 

Aug 29 2014

 

XÂY DỰNG MỐI LIÊN HỆ VỚI CHÚA

Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây
Sứ điệp Mục sư Nguyễn Văn Huệ
Aug 22 2014

 

« 1 2 3 4 »