Vườn ÊĐen Mới | Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới

CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT - Ca Khúc Kim Hân
 

MỘT GIỜ BÊN CHÚA - Ca Khúc Kim Hân
 

THÁNH GIÁ CHÚA LÀ GÌ? Ca Khúc Kim Hân
 

XUÂN ƯỚC NGUYỆN - Ca Khúc An Bình
 

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA - Ca Khúc Kim Hân
 

NÔ-EN ĐÃ ĐẾN RỒI

Nguồn: Thiếu Nhi Tin Lành

 

 

BẢY BÀI HÁT MỚI - NS Trương Văn Xê
 

DÒNG CHỮ TRÊN TƯỜNG

 Nguồn: Thiếu Nhi Tin Lành

 

VÌ SAO LẠ THẾ? QUYẾT KHÔNG CHỊU Ô UẾ
 

TÂY NGUYÊN MÙA XUÂN VỀ
 

NGÔI NHÀ CỦA EM

 THIẾU NHI TIN LÀNH

 

EM TIN NHẬN GIÊ-XU
 

CHÚA NGỰ TRONG EM

 Nguồn: THIẾU NHI TIN LÀNH

 

YÊU THƯƠNG KẾT ƯỚC Ca Khúc An Bình
 

KHI NÔ-EN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG

THIẾU NHI TIN LÀNH

 

XIN DÂNG LÊN CHA BÀI CA - Ca Khúc An Bình
 

EM LÀ NGƯỜI CHÚA BAN - Bgm Thắng
 

CHỜ CON YÊU DẤU - Ca Khúc Tiến Nguyễn
 

주님다시 오실때까지 | ĐẾN KHI CHÚA TRỞ LẠI
 

CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN - Ca khúc Samuel Pan
 

1 2 3 »