Vườn ÊĐen Mới | Giới Thiệu Nhạc Thánh Mới

EM TIN NHẬN GIÊ-XU
 

CHÚA NGỰ TRONG EM

 Nguồn: THIẾU NHI TIN LÀNH

 

YÊU THƯƠNG KẾT ƯỚC Ca Khúc An Bình
 

KHI NÔ-EN VỀ TRÊN BUÔN LÀNG

THIẾU NHI TIN LÀNH

 

XIN DÂNG LÊN CHA BÀI CA - Ca Khúc An Bình
 

EM LÀ NGƯỜI CHÚA BAN - Bgm Thắng
 

CHỜ CON YÊU DẤU - Ca Khúc Tiến Nguyễn
 

주님다시 오실때까지 | ĐẾN KHI CHÚA TRỞ LẠI
 

CẢM ƠN EM ĐÃ ĐẾN - Ca khúc Samuel Pan
 

LỜI TẠ ƠN CHÂN THÀNH - Ca khúc Trùng Dương
 

CUỘC ĐUA THUỘC LINH - Ca Khúc Phạm Văn Tính
 

CHÚA HẰNG BÊN - Ca Khúc Y Hên Ni Buôn Yă
 

ÁNH SÁNG PHỤC SINH - Ca Khúc Kim Hân
 

TRÊN ĐƯỜNG ĐA-MÁCH - Ca Khúc Phạm Văn Tính
 

CHÚA VẪN ĐỢI ANH - Ca Khúc Y Hên Ni Buôn Yă
 

CHÚA KHÔNG ĐỔI THAY - Ca Khúc Kim Hân
 

ĐẤNG CHĂN GIỮ TÔI - Ca Khúc Kiều Nga
 

XUÂN HY VỌNG - Ca khúc An Bình
 

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG - Ca khúc Kiều Nga
 

CA KHÚC GIÁNG SINH PHẠM VĂN TÍNH
 

1 2 3 »