Vườn ÊĐen Mới | VHope

NẾM BIẾT CHÚA
 

CHÚA YÊU CON HƠN CẢ MỌI ĐIỀU - Bùi Caroon
 

Đời Người Chóng Qua | Nênita
 

Chúa Quá Yêu Tôi | Như Trang
 

Tình...(Thư Gửi Cha Mẹ)
 

Chúa Sống-Vì Jesus Sống-Trong Danh Chúa Jesus
 

Ghết-Sê-Ma-Nê
 

Ca Khúc Tạ Ơn & Tôn Vinh | Vũ Đức Nghiêm
 

Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi
 

BÊN CHA - Chạm | VHOPE

VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

ĐẾN VỚI CHA GIỜ NÀY | THIÊN BẢO

ĐẾN VỚI CHA GIỜ NÀY | THIÊN BẢO | CHẠM | VHOPE | LÊ ANH ĐÔNG-20 NĂM SÁNG TÁC THÁNH NHẠC

 

Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự

Sứ Điệp: Ơn Trời | Mục sư Phan Vĩnh Cự | Lời Sống | VHOPE Sứ Điệp
Chương Trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin - Hội Thánh Tin Lành Long Trạch - Long An

 

Đôi Mắt Sam-Sôn - Bùi Caroon

 VHOPE

 

Chiếc Cầu Qua Dòng Bão Tố - Như Trang
 

THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG: NHỚ...CHÚA CHẾT VÌ TÔI
 

THẬP TỰ XƯA (Old Rugged Cross) - Greg & Glenda Bostock
 

TRỞ VỀ NHÀ CHA - Cố Mục sư Tôn Thất Bình | Lời Sống

Để nhớ về một vị Mục Sư đáng kính, một tấm gương của Người hầu việc Chúa trung tín và kết quả: Cố Mục sư Tôn Thất Bình. Sứ điệp: Trở Về Nhà Cha
Chương trình truyền giảng nhân dịp Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam. 
Đà Nẵng, tháng 06/2011.

 

VHOPE | Tôn Vinh
 

Tác giả - Tác phẩm: Mục sư - Nhạc sỹ Lê Phước Thiện

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

Thánh Nhạc Truyền Giảng: TIN MỪNG - Chi Hội Hòa Mỹ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Hòa Mỹ
Chương Trình Thánh Nhạc & Chia Sẻ Niềm Tin
Chủ Đề: TIN MỪNG
Thời gian:
19:15, Ngày 17/12/2017

 

1 2 3 4 »