Vườn ÊĐen Mới | VHope

Thánh Nhạc Truyền Giảng - GÁNH - Hội Thánh Hoà Mỹ

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

TÌNH YÊU CỦA CHÚA - ĐẤNG ĐÃ PHỤC SINH

 VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

 

PHÓ CHI CHO TA? - MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

VHOPE

 

CHỖ KẺ ĐÁ VỮNG AN - Kim Nguyên

VHOPE
-Chỗ Kẽ Đá Vững An (Thánh Ca 267)

-He Hideth My Soul
-Lời: Fanny J. Crosby - Nhạc: William J. Kirkpatrick
-Tôn vinh Chúa: Kim Nguyên
-Piano: Lê Tú

 

VHOPE - Đèn Soi Bước (Lời Chúa Mỗi Ngày) 31 - Ê-phê-sô 2:14

-Chủ đề: Chúa là sự hòa hiệp của chúng ta
-Kinh Thánh Ê-phê-sô 
2:14
"Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách,"
-MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An

 

VÌ SAO ĂN NHIỀU VẪN ỐM?

VHOPE - Christian Channel
Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Vì sao ăn nhiều vẫn ốm?"
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

TẠI SAO ĂN ÍT VẪN MẬP?

VHOPE
-Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"

-Chủ Đề: "Tại sao ăn ít vẫn mập?"
-MC.Minh Phương 
-Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

VHOPE - Đèn Soi Bước 1 - Ê-phê-sô 1:1
-Kinh Thánh Ê-phê-sô 1:1
"Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ"
-MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An
 

GIAI ĐIỆU HY VỌNG - Xuân Hy Vọng

HOPE Talk - Giai Điệu Hy Vọng
Chủ đề: "Xuân Hy Vọng"

 

DINH DƯỠNG NƯỚC (Phần 2)

VHOPE - Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Dinh Dưỡng Nước" (Phần 1)
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 
 

Christmas Live Concert - Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên

HOPE Story - Christmas Live Concert - Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên

 

Giáng Sinh An Lành - Kim Nguyên
 

VHOPE - Hope Talk "Góc Eva" - Chủ đề: "Quà Yêu Thương"

Hope Talk "Góc Eva"
Chủ đề: "Quà Yêu Thương"
MC. Thanh Vân
Khách mời: Trần Thị Thanh Trúc

 

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh 2010

VHOPE
LIVE Concert

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng
Giáng Sinh 2010

 

 

DINH DƯỠNG NƯỚC (Phần 1)

 VHOPE - Hope Talk "Bạn Khoẻ Không?"
Chủ Đề: "Dinh Dưỡng Nước" (Phần 1)
MC.Minh Phương 
Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn

 

VHOPE - Voice of Love & Hope

CHUYỆN QUÊ TÔI
Nhạc & lời: Lê Anh Đông

Trình bày: nhiều ca sĩ & doanh nhân Cơ Đốc
Hòa âm & phối khí: Lê Tú

 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 5: Chúa Luôn Ở Cùng Và Gìn Giữ Em

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
Tập 5: Chúa Luôn Ở Cùng Và Gìn Giữ Em
Newsongs Channel 
Mobile: 0983 913 777
Email: nsc.newsongs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NSC.NewsongsChannel

 

Newsongs Channel - Cảm Nhận Thánh Ca - Số 2
 

Những Câu Chuyện Kỳ Diệu - Tập 4

Newsongs Channel


Những Câu Chuyện Kỳ Diệu
Tập 4: Áp-ra-ham Luôn Tin Cậy Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=2-e9OApHbc8

 

Talkshow "Bạn Khỏe Không?" - Số 3

Chủ đề: Luật Quân Bình 
MC Minh Phương & Bác Sĩ Lê Hoàng Sơn
Newsongs Channel 
Mobile: 0983 913 777
Email: nsc.newsongs@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NSC.NewsongsChannel

 

« 1 2 3 4 »