Vườn ÊĐen Mới | Thánh Kinh Trắc Nghiệm 2000

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 55&56 MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 56

Đáp án bài 55:
541.a  542.c  543.c  544.a  545.b  546.b  547.b  548.b  549.d  550.d

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 55

Đáp án Bài 54:
531.d  532.c  533.d  534.b  535.d  536.b  537.a  538.d  539.b  540.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 53&54 MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 54

Đáp án Bài 53:
521.c  522.c  523.a  524.d  525.b  526.b  527.c  528.d  529.c  530.d

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 51&52 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 49&50 MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 47&48 MS Lữ Thành Kiến
 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 45&46 MS Lữ Thành Kiến

Thưa quý anh chị em, để việc thực hiện chương trình Thánh Kinh Giải Đáp được dễ dàng. liên tục hơn, tùy theo thì giờ có thể của quý Mục sư vốn vô cùng bận rộn, chúng ta sẽ có 3 hình thức cho Thánh Kinh Giải Đáp: Nghe, nhìn, đọc (audio, video và bài viết). Xin tri ân quý Mục sư đã hy sinh thì giờ, sức khỏe mình để cộng tác với Sống Đạo. Nguyện Chúa Thánh Linh ban phước trên quý diễn giả và khán thính giả qua chương trình nầy.

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 43 &44 - MS Nguyễn Anh Tuấn
 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 41&42 MS Nguyễn Anh Tuấn
 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 39&40 MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 53

Đáp án Bài 52:
511.c  512.b  513.c  514.a  515.a  516.d  517.b  518.d  519.d  520.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 38 - MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 52

Đáp án Bài 51:
501.b  502.c  503.d  504.a  505.c  506.b  507.d  508.b  509.d  510.b

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 37 - MS Hứa Trung Tín
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 51

Đáp án Bài 50:
491.d  492.d  493.c  494.b  495.b  496.a  497.c  498.b  499.d  500.c

 

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP - Bài 35&36 - MS Trần Mạnh Hùng
 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 50

Đáp án Bài 49:
481.c  482.d  483.b  484.b  485.b  486.c  487.a  488.d  489.b  490.b

 

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 - Bài 49

Đáp án Bài 48:
471.b  472.a  473.a  474.d  475.b  476.d  477.b  478.c  479.b  480.d

 

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11 »