Vườn ÊĐen Mới | Tin Tức & Tin Mừng

KHI ĐƯỢC KHAI MINH - Luca 24: 13-35

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 4 2022

 

BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỘT HÔN NHÂN PHƯỚC HẠNH Phần 2 - Ê phê sô 5:21-33

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 3 2022

 

LẼ MẦU NHIỆM CHO MỌI DÂN TỘC - NHÂN QUẢ VÀ ÂN ĐIỂN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 2 2022

 

KẺ ĐẠI ÁC - Đa ni ên 11:21-45

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 1 2022

 

DÊ ĐỰC HÚC CỪU ĐỰC KẺ ÁC TRỖI LÊN - Đa ni ên 8

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 12 2021

 

BÀN TAY VIẾT TRÊN TƯỜNG: MÊ NÊ, MÊ NÊ, TÊ KEN, và PHÁC SIN - Đa ni ên 5

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 11 2021

 

BÍ QUYẾT CẦU NGUYỆN - Luca 11:5-13

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 10 2021

 

CUỘN DA VÀ CÁI Ê PHA - Tiên tri Xa-cha-ri 5

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 9 2021

 

4 SỪNG VÀ 4 THỢ RÈN Tiên tri Xa-cha-ri 1:18-21

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 8 2021

 

KHI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNH TRẬN - Ha-ba-cúc 3

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 7 2021

 

SỰ BAN CHO THIÊN THƯỢNG: ĐỔ THẦN CHÚA (Giô-ên 2)

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 6 2021

 

ISRAEL: TRỞ LẠI, PHỤC HỒI, NÊN MỚI

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 5 2021

 

ĐIỀU GÌ THIÊN CHÚA ƯU THÍCH? (Ô-Sê 6)

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 4 2021

 

PHỤC SINH: TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐƯỢC KHAI MINH

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 3 2021

 

SỰ SỐNG LẠI ĐỜI SAU SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 2 2021

 

HÃY SỐNG VUI VẺ & LÀM ĐIỀU LÀNH

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 1 2021

 

PHẠM TỘI & ĂN NĂN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 12 2020

 

HÃY VÀO CỬA HẸP

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 11 2020

 

CHÚA ĐUỔI QUỈ: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 10 2020

 

NƯỚC TRỜI ĐẾN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành

 

1 2 3 »