Vườn ÊĐen Mới | Tin Tức & Tin Mừng

ĐẤNG TOÀN NĂNG CỨU DÂN DO THÁI - Sách tiên tri Xa cha ri 12

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 10 2021

 

CUỘN DA VÀ CÁI Ê PHA - Tiên tri Xa-cha-ri 5

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 9 2021

 

4 SỪNG VÀ 4 THỢ RÈN Tiên tri Xa-cha-ri 1:18-21

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 8 2021

 

KHI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÁNH TRẬN - Ha-ba-cúc 3

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 7 2021

 

SỰ BAN CHO THIÊN THƯỢNG: ĐỔ THẦN CHÚA (Giô-ên 2)

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 6 2021

 

ISRAEL: TRỞ LẠI, PHỤC HỒI, NÊN MỚI

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 5 2021

 

ĐIỀU GÌ THIÊN CHÚA ƯU THÍCH? (Ô-Sê 6)

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 4 2021

 

PHỤC SINH: TRƯỚC VÀ SAU KHI ĐƯỢC KHAI MINH

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 3 2021

 

SỰ SỐNG LẠI ĐỜI SAU SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 2 2021

 

HÃY SỐNG VUI VẺ & LÀM ĐIỀU LÀNH

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 1 2021

 

PHẠM TỘI & ĂN NĂN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 12 2020

 

HÃY VÀO CỬA HẸP

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 11 2020

 

CHÚA ĐUỔI QUỈ: NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành - Tháng 10 2020

 

NƯỚC TRỜI ĐẾN

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng  trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành

 

Tin Tức & Suy Ngẫm - Khải Huyền 14 - 22

Mời quý vị xem Tin Tức & Suy Ngẫm  trực tiếp từ trang Facebook của MS Phan Phước Lành

 

Tin Tức & Suy Ngẫm - Khải Huyền 9-13

Mời quý vị xem Tin Tức & Suy Ngẫm  trực tiếp từ trang Facebook của MS Phan Phước Lành

 

THÁO ẤN THỨ BẢY - BỐN LOA ĐƯỢC THỔI Khải huyền 8

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

SỨ GIẢ DƯỚI ĐẤT THÁNH DÂN TRÊN TRỜI Khải huyền 7

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

SÁU ẤN ĐẦU ĐƯỢC THÁO KHỞI ĐẦU KỲ ĐẠI NẠN Khải Huyền 6

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

CHIÊN CON NHẬN QUYỂN SÁCH ĐÓNG 7 ẤN - Khải Huyền 5

Tin Tức và Suy Ngẫm
MS Phan Phước Lành

 

1 2 »