Vườn ÊĐen Mới | Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa - Tháng 5 2022
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Mác 1:29-34 CHÚA JESUS CHỮA LÀNH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Mác 1:22-27 SỰ DẠY DỖ CỦA CHÚA JESUS

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Mác 1:16-20 LÀM MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Mác 1:10-15 MỐI QUAN HỆ VÀ PHÉP LẠ

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Mác 1:2-8 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI CHÚA DÙNG

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Ma-thi-ơ 2:19-23 TỪ BỎ CHÍNH MÌNH

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 16:1-6 TRẬT MỘT LI. ĐI MỘT DẶM

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 15:7-17 SỰ THỬ NGHIỆM LỜI HỨA

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 15:1-6 CON NGƯỜI ĐỨC TIN ĐƯỢC BAN THƯỞNG

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 14:17-24 THÁCH THỨC CHO CON NGƯỜI ĐỨC TIN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 14:1-16 LÒNG CAO THƯỢNG CỦA CON NGƯỜI ĐỨC TIN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 13:1-18 SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CON NGƯỜI ĐỨC TIN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 12:10-20 HIỂM HOẠ ĐANG CHỜ ĐÓN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 12:1-9 SỰ ĐÁP ỨNG CỦA ĐỨC TIN

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 11:27-32 NỖI BẤT HẠNH TRONG ĐỜI

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 10:1-32 HẬU DUỆ CỦA NÔ-Ê

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 9:20-29 VẾT HẰN CHẲNG TÀN PHAI

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 6:11-22 GIẢI PHÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

Sáng Thế Ký 6:1-7 DÒNG DÕI SA NGÃ

Bước Vào Ngày Mới Với Chúa
Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9...20 »