Vườn ÊĐen Mới | Tạ Ơn Chúa

Câu Chuyện Đầu Năm

Những trao đổi thân mật trong buổi thăm viếng đầu năm giữa các tín hữu Quảng Nam, bàn về một số đề tài thiết thực trong đời sống Đạo.

 

Lời Tạ Ơn Đầu Năm

Lời Tạ Ơn Chúa của cô Dương Thị Phước, Hội Thánh Tam Kỳ - Quảng Nam

 

Tạ ơn Chúa

Lời Tạ Ơn của Nguyễn Thị Bích Lan, thanh niên Hội Thánh Tam Kỳ - Quảng Nam

 

« 1 2 3 4 5 6