Vườn ÊĐen Mới | Tin Tức

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần - June 07-13-2020
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần - June 01-06-2020
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 24-31 2020
 

Tin Tổng Hợp Trong Tuần - May 17-23 2020

Thưa quý anh chị em,
Kể từ tuần lễ nầy Sống Đạo sẽ bắt đầu mục Tin Tổng Hợp Trong Tuần để ghi nhanh một số tin tức Hội Thánh Việt Nam và thế giới, tổng hợp từ nhiều website Tin Lành khác nhau. Chúng ta đọc để hiểu, thương và cầu nguyện cho anh em cùng đức tin khắp nơi. SĐ

 

NGỦ YÊN TRONG CHÚA - Bà Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Thiện Sỹ

Ban Phục Vụ Sống Đạo thành kính phân ưu cùng Ông Bà Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân và tang quyến. Nguyện Chúa Thánh Linh an ủi gia đình trong lúc tiếc thương tạm biệt người thân yêu, chờ ngày trùng phùng phước hạnh nơi nước Chúa. 

 

Tín Hữu Trung Quốc Phải Chịu Nhận Diện Mới Vào Nhà Thờ

 Nguồn: Website HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG LIÊN HIỆP

 

THÁNH NHẠC GIÁNG SINH HTTL VANCOUVER
 

CHƯƠNG TRÌNH 2 - Christmas Love Event 2019 – Chúa Tình Yêu Giáng Sinh

 HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

 

CHƯƠNG TRÌNH 1 - Christmas Love Event 2019 – Chúa Tình Yêu Giáng Sinh

 HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM

 

KHÔNG PHẢI NÓI VỀ CHÚNG TA MÀ VỀ CHÚA

 Thiên Quốc

 

NGỦ YÊN TRONG CHÚA - Ông Vũ Đức Chỉnh

Ban Phục Vụ Sống Đạo thành kính phân ưu cùng Bà Vũ Đức Chỉnh và tang quyến. Nguyện Chúa Thánh Linh an ủi gia đình trong lúc tiếc thương, tạm biệt người thân yêu.

 

VỀ NHÀ CHÚA: MỤC SƯ TRƯƠNG VĂN ĐƯỢC
 

HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT 44
 

ĐẠI HỘI BAPTIST HOA KỲ LẦN THỨ 35
 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »