Chương Trình Tổng Hợp

LỄ CẢM TẠ CHÚA – KỶ NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP HTTL SÓC TRĂNG

Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
LỄ CẢM TẠ CHÚA – KỶ NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH TIN LÀNH SÓC TRĂNG (1927-2022)
 Thời gian: 9 giờ 00 ngày 2 tháng 9 năm 2022
 Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Sóc Trăng (62 Lê Lợi, Phường 6, Tp. Sóc Trăng)
 Chủ đề: ƠN LÀNH CHÚA LÀM
 Kinh Thánh: Thi thiên 116:12
 Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN

Ngày đăng: 09/05/2022