Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 10/06/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy June 10, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện của Ông Anshuman Purohit
– Dưỡng Linh: “1 Sử ký 17:27”. (Biên soạn: Vĩnh Ân . Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/ Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Ràng Buộc” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 06/10/2023