Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO 26/08/2023

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy August 26, 2023 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện. Nội dung:
– Câu chuyện của Cô Eve Jobs.
– Ca khúc: “Đứng Trên Lời Hứa” (Thánh Ca Tin lành. Trình bày: Hagim )
– Dưỡng Linh: Giăng 2:10 (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Trong Ngài chúng ta được Sống, Động và Có” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 08/26/2023