Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 127 &128 – MS Trần Mạnh Hùng

Bài 127 – Thi Thiên 11-16

1. Đã có lúc nào bạn muốn chạy trốn? Đâu là lối thoát cho bạn khi gặp tai ương? Thi Thiên 11 có câu trả lời!

2. Làm sao để có một cuộc sống không bị rúng động? Thế nào là để Chúa trước mặt mình? Tác dụng của điều đó ra sao? Thi Thiên 16

Bài 128 – l Cô-rinh-tô 15-16

1. Vì sao sự kiện Chúa Jesus sống lại quan trọng? Tác dụng của việc Chúa sống lại đối với chúng ta thế nào? lCor 15: 17-22

2. Sự thắng của chúng ta là gì? Nếu việc lành chúng ta làm mà không ai thấy và đánh giá thì có vô ích không? (l Cor 15: 55-58)

Sách Trả Lời Từ Kinh Thánh Cho 100 Câu Hỏi Khó nhất

Câu 93: Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc trong một gia đình pha trộn?

 

Ngày đăng: 02/02/2022