An Bình

VỀ MIỀN ĐẤT HỨA – An Bình & Thiên Kiều Giang

1. Về Miền Đất Hứa - An Bình

Nhóm Cadillac

2. Mana Mana - An Bình

Ngọc Quy

3. Nước Sống - TKG

Siu Black

4. Trở Về Siôn - TKG

Thiên Kiều Giang

5. Chúa Nơi Nương Náu - An Bình

Diệu Hiền

6. Khi Chúa Bước Vào Thuyền - TKG

Thiên Kiều Giang

7. Hoài Niệm Về Ghết-sê-ma-nê - An Bình

Diệu Hiền

8. Đất Thánh - TKG

Phương Trinh - Thụy Long

9. Shalom Giêrusalem - An Bình

Nhóm Cadillac

10. Chúa Là Vua - An Bình

Nhóm Cadillac

CD Về Miền Đất Hứa

Ca Khúc An Bình & TKG

Lời giới thiệu

CD gồm những bài hát khích lệ, an ủi cùng nâng đỡ bạn và tôi là những người đang tiến bước Về Miền Đất Hứa. Hầu hết các ca khúc được sáng tác tại Đất Thánh. Với mong ước mỗi người sẽ kinh nghiệm về sự yêu thương, tha thứ, an ủi, chăm sóc, sự tể trị và sự giải cứu của Chúa. “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 135:20)

Hòa âm & Mixed: Quang Đạt Studio

Liên lạc:

AN BÌNH
Vietnamese Central Baptist Church
6400 W 26th Ave, Edgewater CO 80214 – USA
Email: anbinh@vcbchurch.org
www.vcbchurch.org

Youtube AnBinh Music: https://www.youtube.com/channel/UCmPrhMQTZRE8lJtfibH8oag/feature

CD VỀ MIỀN ĐẤT HỨA – Ca Khúc AN BÌNH & TKG

Ngày đăng: 08/30/2022