Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 11/2023

Mùa Tạ Ơn
 11/2023

Ngài Chuộc Con

(Lời người Biên Soạn : Bài nầy biên soạn theo thể Giao-duyên :
‘Thơ Hướng Dương giao-duyên cùng Thơ Thanh Hữu’)

Tháng 11, bước vào Mùa Tạ Ơn . . . .
Suy tư . . . xao xuyến cả thân hồn :
Cải tử hoàn sinh : Ơn Cứu Rỗi,
Ơn lớn nhất đời : ‘Ngài Chuộc Con’ ! .
Hướng Dương

Ngài đã chuộc con, đã cứu con.
Tình yêu tột đỉnh chạm tâm hồn.
Tim con rung động dường tan vỡ,
Nước mắt vui mừng cứ mãi tuôn ! .

Làm sao hiểu thấu được tình yêu,
Của Chúa yêu con, yêu quá nhiều .
Chúa ơi !, tự xét con không xứng
Nhận được tình Ngài quá thoát siêu ! .

Thánh khiết, công minh Chúa tuyệt luân,
Thân con tội lỗi quá chừng chừng ! .
Trời cao vô cực, Ngài giáng hạ,
Yêu kẻ bần hèn, đến sống chung ! .

Thời gian của Chúa vượt thiên hà,
Lời Ngài như lửa, sấm truyền ra,
Làm sao yêu kẻ thân tro bụi,
Nhỏ bé, đơn hèn, lại chóng qua !

Chúa cao cả, tình yêu Ngài vĩ đại,
Lớn hơn trời, sâu hơn cả đại dương .
Con làm sao lấy suy luận người thường,
Để bày giải tình yêu thương vô đối ! .

Ngài chuộc con từ con người tội lỗi,
Tha lỗi lầm, biến đổi cả hồn thân .
Nâng con lên, cho con được dự phần
Để cai quản càn khôn Ngài sáng tạo ! .

Ngài chuộc con, trong công minh thiên đạo,
Trong nhân từ, trong chính trực, xót thương,
Trong quyền năng, trong thành tín thiên đường,
Trong vinh hiển, trong vinh quang, khen ngợi ! .

Con háo hức, linh hồn con mong đợi,
Ngày huy hoàng dự “tiệc Cưới Chiên Con”,
Ngày vinh quang ngây ngất cả thân hồn
Muôn thiên sứ cùng thánh nhân chúc tụng ! .
Thanh Hữu

(Giao Duyên)
Giờ đây, con cuối đầu tuân lệnh . . . .
Xin sai con vào mục đích của Ngài,
Cứu chuộc con . . . dùng vào việc phái sai,
Như ‘của chuộc’, thuộc về “người chuộc” (I Cor. 6:19-20)

Xin sai con làm ‘Những Bàn Tay Đẹp’,
Yểm trợ ‘Những Bàn Chân Đẹp’ ra đi,
Dưỡng nuôi thành quả họ mang về,
Phát triển Hội Thánh nên vững mạnh .

Được Ngài dùng, con vui mừng không chi ví sánh.
Được góp phần trong việc cứu tội nhân,
Được kiện toàn trong mục đích Ngài chuộc con . . .
Con phủ phục trước Ngôi Ngài : “Chờ Lệnh” ! .
Hướng Dương

 

Mời đọc trọn Thông Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Tháng 11 2023

 

Ngày đăng: 11/16/2023