Vườn Ê đen mới

BẠN SẼ Ở ĐÂU SAU KHI CHẾT? MS Nguyễn Gia Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ Hoàng Elizabeth II đã qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, sau 70 phục vụ hoàng gia như Nữ Hoàng của Vương Quốc Anh và Khối Thịnh Vượng Chung. Nhiều lãnh đạo thế giới đến London để tỏ sự tôn trọng cuối cùng đối với bà tại nhà thờ Westminster Abbey, và hơn 4 tỉ người đã xem lễ an táng của bà trên Truyền Hình, trên Internet, v.v… Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về cái chết? Tại sao hết thảy loài người phải chết, và họ sẽ ở đâu sau khi chết? Chúng ta chỉ có thể tìm được lẽ thật từ Lời của Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mà thôi, “Và như đã định cho loài người phải chết một lần, nhưng sau đó là sự phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27), và “Từ nay trở đi, phước cho những người chết mà chết trong Chúa!” (Khải Huyền 14:13). Điều đó có nghĩa gì?

TẠI SAO HẾT THẢY LOÀI NGƯỜI PHẢI CHẾT?

Nhiều người không muốn tin Đức Chúa Trời khi họ thấy những đau khổ, tội phạm, đau yếu, bệnh tật, chiến tranh, đói kém, đại dịch, thiên tai, sự chết, v.v… Họ lý luận rằng nếu Đức Chúa Trời hằng sống, toàn năng và yêu thương, thì tại sao Ngài lại cho phép hết thảy những tai họa và đau khổ như thế xảy đến cho loài người trên thế giới này? Họ chỉ muốn tin cậy và thờ phượng “một vị thần” nào đó mà có thể dung thứ tội lỗi và lối sống trần tục của họ, giúp đỡ họ, làm họ được thịnh vượng, chữa lành cho họ, phù hộ họ, và ban cho họ hết thảy những phước hạnh vật chất mà họ có thể cầu xin. Tuy vậy, đó là vị thần do người tạo nên hoặc là vị thần giả. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật đã bày tỏ lẽ thật của Ngài qua Lời của Ngài và qua Con của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ, rằng loài người phải chết do tại tội lỗi của họ, bởi vì Đức Chúa Trời không những toàn năng, yêu thương và tốt lành, nhưng cũng thánh khiết và công bình nữa. Qua Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể biết được những lẽ thật sau:

1. Đức Chúa Trời toàn năng, khôn ngoan và tốt lành, nên mọi vật Ngài đã tạo dựng, gồm loài người, đều rất tốt đẹp, “Và Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã làm, và kìa, thật rất tốt đẹp” (Sáng 1:31). Vậy, thế giới trước khi loài người phạm tội thì rất tốt đẹp, không có đau khổ, đau yếu, bệnh tật, chiến tranh, đói kém, đại dịch, thiên tai, sự chết, v.v… Thật là phạm thượng khi loài người dám cáo Đức Chúa Trời là không tích cực hành động, không toàn năng, không yêu thương, không quan tâm chăm sóc! Còn bạn thì sao?

2. Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người với một linh hồn sống (Sáng 2:7), chứ không phải như người máy. Loài người có ý chí, lương tâm, tâm trí, suy nghĩ, thông minh, phán đoán, cảm xúc, ước muốn, v.v…, nên họ chịu trách nhiệm về những gì họ chọn hoặc quyết định làm. Loài người không có quyền đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, cho những người khác, hoặc cho hoàn cảnh về các hậu quả do những lỗi lầm, niềm tin sai lạc, quyết định dại dột hoặc tội lỗi của họ. Còn bạn thì sao?

3. Đức Chúa Trời đã nghiêm báo A-đam và Ê-va về án phạt chết nếu họ không vâng lời Ngài, phán rằng, “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì ngươi đừng ăn trái của nó; vì vào ngày mà ngươi ăn trái của nó, thì ngươi chắc chắn sẽ chết” (Sáng 2:17; 3:2-3). Đức Chúa Trời không bao giờ nói chơi. Ngài nghiêm chỉnh về Lời của Ngài. Đức Chúa Trời luôn thật có ý về những gì Ngài phán, và Ngài luôn phán những gì Ngài thật có ý. Còn bạn thì sao?

4. Rất tiếc, A-đam và Ê-va đã không vâng lời Chúa, nên họ phải chết theo như Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời (Sáng 3:19). Đức Chúa Trời mong muốn loài người tiếp nhận Lời của Ngài cách nghiêm túc và gìn giữ Lời của Ngài cách cẩn thận. Thật là một thảm họa khi loài người nghe theo Sa-tan và muốn mình như “Đức Chúa Trời,” được độc lập khỏi Đức Chúa Trời để làm những gì họ muốn trong đời sống, sự thờ phượng, và chức vụ của họ! Còn bạn thì sao?

5. Do sự không vâng lời của A-đam, mà tội lỗi và sự chết đã vào thế gian này, và hết thảy loài người phải chết, “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 5:12). Lời Đức Chúa Trời ở đây xác nhận rằng “bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội.” Thật vậy, không người nào thoát được sự chết cho dù họ là ai, vì hết thảy đều đã phạm tội. Nữ hoàng Elizabeth II đã được hưởng tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này để duy trì sự sống của bà với thực phẩm tốt nhất, những điều kiện sống tốt nhất, những bệnh viện và bác sĩ tốt nhất, những phương cách điều trị và thuốc men tốt nhất, nhưng cuối cùng, bà cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Bạn và tôi cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Bạn có nghĩ đến sự chết của bạn vào một ngày nào đó không?

6. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình thương rất lớn của Ngài cho loài người qua sự Giáng Thế làm Người, Sự Chết, và Sự Phục Sinh của Con Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ. Rất tiếc, nhiều người không thấy tình thương của Đức Chúa Trời dành cho họ! Họ còn cáo Đức Chúa Trời là không toàn năng và không yêu thương khi họ thấy hết thảy những tại họa và đau khổ trên thế gian này. Tuy vậy, Lời Đức Chúa Trời phán rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi Ngài đã ban Con độc sinh của Ngài, để hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời” (Giăng 3:16) và “Tình thương của Đức Chúa Trời đã được tỏ bày cho chúng ta trong điều này, bởi vì Đức Chúa Trời đã sai Con độc sinh của Ngài đến thế gian, để chúng ta có thể sống nhờ Con ấy” (1 Giăng 4:9). Bạn có biết và tin Đức Chúa Trời đã yêu thương bạn không?

7. Loài người không được đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về hết thảy hậu quả của tội lỗi nếu họ không ăn năn và không tiếp nhận tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình thương và ơn cứu rỗi lớn lao của Ngài cho loài người khi Ngài phó Con độc sinh của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ chịu chết cho tội lỗi của họ. Vì vậy, nếu loài người không ăn năn tội lỗi của họ và không tiếp nhận tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, thì họ chịu trách nhiệm về những quyết định của họ (Giăng 3:18-20; Rô-ma 2:2-11). Còn bạn thì sao?

LOÀI NGƯỜI Ở ĐÂU SAU KHI CHẾT?

Nhiều người nghĩ rằng chết là kết thúc cuộc đời của họ, và không có đời sống sau khi chết, cũng không có thiên đàng hoặc hỏa ngục. Vì vậy, họ không quan tâm đến linh hồn của họ cũng như tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ dành cho họ. Lẽ thật là lẽ thật cho dù người ta có cố gắng chối bỏ lẽ thật. Vì vậy, bạn và tôi phải theo Đức Chúa Trời và theo Lời của Ngài, Lẽ Thật của Ngài, chứ không theo số đông vô tín. Nhiều người khác theo tôn giáo của họ và tin rằng họ sẽ ở trên “thiên đàng” hoặc ở một nơi phước hạnh nào đó theo sự dạy dỗ của tôn giáo họ. Tuy vậy, những gì họ tin không phải là lẽ thật, nhưng chỉ là những tưởng tượng và lời dạy dỗ từ những vị sáng lập ra tôn giáo của họ. Còn bạn thì sao? Nếu bạn có những niềm tin như vậy và nghĩ rằng bạn sẽ ở trên “thiên đàng” sau khi chết, thì bạn sẽ hối tiếc đời đời khi bạn ở trong hỏa ngục sau khi chết và trong hồ lửa vào Ngày Phán Xét! Thật là nghiêm trọng!

Chỉ có Lời của Đấng Tạo Hóa mới chân thật và đáng tin cậy. Cứu Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, đã hạ mình đến thế gian này để dạy dỗ lẽ thật về Đức Chúa Trời, về ý chỉ của Ngài, về tình thương và ơn cứu rỗi của Ngài cho loài người, về sự phán xét công bình của Ngài cho những người tội lỗi không ăn năn, v.v… Cứu Chúa Jêsus kể cho chúng ta biết một câu truyện thật về đời sống sau khi chết. Cả người nghèo tên La-za-rơ và người giàu đều chết, nhưng họ ở nơi khác nhau sau khi chết. La-za-rơ được hưởng phước hạnh trong lòng của Áp-ra-ham, trong khi người giàu bị khổ hình trong hỏa ngục. Người giàu này kêu lên Áp-ra-ham, “Hỡi Áp-ra-ham tổ phụ của tôi, xin thương xót tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay của người vào nước mà làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ hình đau đớn trong lửa này.” Nhưng Áp-ra-ham đáp lại, “có một vực sâu ở giữa chúng ta với các ngươi, đến nỗi những ai muốn từ đây qua đó không được, và những ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” Người giàu có thể thấy và nhận ra Áp-ra-ham và La-za-rơ, nhưng ông không thể đến đó, và La-za-rơ cũng không thể xuống nơi của người giàu bởi vì một vực sâu lớn. Thế rồi người giàu xin Áp-ra-ham sai La-za-rơ trở lại nhà của người giàu và làm chứng cho năm anh em của ông để họ sẽ không xuống hỏa ngục, nhưng Áp-ra-ham nói rằng nếu họ không tin Môi-se và các tiên tri, nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời, là Kinh Thánh, thì ngay cả cho dù người chết sống lại thì họ cũng không tin! (Lu-ca16:19-31).
Còn bạn thì sao? Bạn có tin Lời của Đức Chúa Trời không? Bạn muốn ở với Chúa trên thiên đàng hay với những người thân yêu và bạn bè chưa được cứu ở nơi hỏa ngục sau khi chết? Vậy thì, bạn có sẵn sàng cho sự lìa khỏi đời này chưa?

HÃY SẴN SÀNG KHI CHÚNG TA LÌA KHỎI ĐỜI NÀY

1. Đức Chúa Trời có quyền trên sự sống và sự chết của chúng ta: Nhiều người nghĩ rằng họ có quyền trên sự sống và sự chết của họ, vì vậy họ không kính sợ Đức Chúa Trời cũng không thờ phượng Ngài. Tuy vậy, sự thật là ngoài Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa ra, thì loài người không có quyền trên sự sống hoặc sự chết của họ. Lời của Đức Chúa Trời phán, “Không người nào có quyền trên sinh khí để cầm giữ sinh khí lại; người đó cũng không có quyền về ngày chết; không có sự miễn trừ trong chiến trận đó; sự gian ác cũng sẽ không cứu được những kẻ phó mình cho sự gian ác” (Truyền Đạo 8:8). Hơn nữa, Đức Chúa Trời phán, “Bây giờ, hãy xem Ta, chính Ta là Đấng đó, không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Ta. Ta làm cho chết và Ta làm cho sống lại; Ta làm bị thương, và Ta chữa lành, Và không có ai có thể giải cứu khỏi tay của ta” (Phục Truyền 32:39; tham khảo 1 Sa-mu-ên 2:6). Bạn có biết rằng sự sống và sự chết của bạn ở trong tay Đức Chúa Trời không? Bạn có kính sợ Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài không? (Phục Truyền 32:39; 1 Sa-mu-ên 2:6; Truyền Đạo 8:8).

2. Đức Chúa Trời có thể lấy lại sự sống của chúng ta bất cứ lúc nào, ngay cả tối nay: Rất ít người nghĩ rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng của họ trên đời này. Hầu hết mọi người không nghĩ đến cái chết cho đến khi họ đương đầu với bệnh chết người, nguy hiểm, thiên tai hoặc chiến tranh. Họ có thể hoạch định tương lai của họ mà không nhận biết Đức Chúa Trời hoặc lệ thuộc vào Ngài, và họ nói rằng, “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành phố như thế đó, và tiếp tục ở đó một năm, mua và bán, và được lời” (Ja-cơ 4:13). Tuy vậy, Đức Chúa Trời có thể phán với họ, “Hỡi kẻ dại dột, đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị đòi lại khỏi ngươi, thế thì những thứ mà ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu-ca 12:20). Nữ Hoàng Elizabeth II có thể sống đến 96 tuổi, và chồng bà là Hoàng Tử Philip đã có thể sống đến 99 tuổi. Tuy vậy, không phải tất cả đều có thể sống thọ đến tuổi đó! Nếu bạn và tôi đến nghĩa trang và nhìn vào bia mộ, chúng ta có thể thấy không những người già mà còn thanh niên và trẻ con, ngay cả em bé được chôn ở đó! Vì vậy, bạn không nên trì hoãn sự ăn năn tội của bạn và tiếp nhận tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng của bạn trên đời này.

3. Hãy thành thật ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa trời trong Đấng Christ với lòng biết ơn: Đức Chúa thánh khiết và công bình, vì vậy không có tội lỗi trên thiên đàng. Để đem những người tội lỗi lên thiên đàng, Đức Chúa Trời đã phải hy sinh Con độc sinh của Ngài là Cứu Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã đến để chết cho tội lỗi của loài người và Ngài đã sống lại để cứu rỗi những ai ăn năn tội lỗi của họ và tiếp nhận Ngài là Chúa và Cứu Chúa của chính cá nhân mình (Công Vụ 2:38; 16:31). Còn bạn thì sao? Bạn có làm điều đó hôm nay với lòng biết ơn Đức Chúa Trời không?

4. Khiêm nhường tin cậy Chúa để sống trong Ngài mỗi ngày để chúng ta có thể chết trong Ngài: Lời của Đức Chúa Trời phán, “Từ nay trở đi, phước cho những người chết mà chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, Phải, họ được nghỉ ngơi khỏi những lao nhọc của họ, và những công việc mình theo sau” (Khải Huyền 14:13). Chỉ những người chết trong Chúa mới được phước trên thiên đàng. Để được chết trong Chúa, bạn và tôi phải sống trong Chúa mỗi ngày. Nhiều người có thể ở trong nhà thờ, chủng viện hoặc nữ tu viện, nhưng điều quan trọng nhất là ở trong Chúa. Ở trong Chúa nghĩa là tin cậy Chúa, lệ thuộc vào Ngài, và đầu phục Ngài mỗi ngày như nhánh nho bám dính vào Gốc Nho (Giăng 15:5), và khiêm nhường nói rằng, “Nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ sống, và làm việc này, hoặc việc kia” (Ja-cơ 4:15). Bạn và tôi có đang sống trong Chúa mỗi ngày không?

5. Hãy thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng ta vì chúng ta không thể mang gì theo mình sau khi chết: Nữ Hoàng Elizabeth II đã qua đời, và bà đã phải bỏ lại những người thân yêu của bà, những cung điện và lâu đài của bà, những con ngựa và con chó của bà, v.v… Cuối cùng thì vương miện và vương trượng của bà (sceptre, là biểu tượng về quyền thế của bà) và quả cầu (orb, là biểu tượng về sự trị vì của bà dưới quyền của Chúa) đã được lấy khỏi quan tài trước khi nó được hạ xuống hầm mộ tại Lâu đài Winsor. Khi bạn và tôi chết, thì chúng ta không thể mang bất cứ thứ gì theo chúng ta như Lời Chúa phán (1 Ti-mô-thê 6:6-8). Vì vậy, chúng ta nên biết ơn và thỏa lòng về những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vì một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại hết thảy mọi sự.

6. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên chúng ta hãy khôn ngoan dâng hiến đời mình để sống cho Chúa: Nữ Hoàng Elizabeth II chỉ có một cuộc đời để sống, và bà đã trung tín phụng sự vương quốc của bà trong 70 năm. Đó là một đời sống mãn nguyện. Bạn và tôi cũng chỉ có một cuộc đời để sống, và đời sống đó sẽ là đời sống mãn nguyện và đầy ý nghĩa nhất khi chúng dâng hiến đời mình để sống cho Chúa, là Đấng đã yêu chúng ta và đã chết cho chúng ta. Nguyện tình thương của Chúa cảm thúc chúng ta sống cho Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:14-15).

7. Hãy chia sẻ Phúc âm với người khác để họ có thể được cứu và ở trên thiên đàng sau khi chết: Phao-lô trước đây đã từng xúc phạm Cứu Chúa Jêsus và bắt bớ những người theo Chúa, nhưng sau khi ông được cứu rỗi, thì ông đã hầu việc Chúa và rao giảng Phúc âm cho những người khác, và ông nói rằng, “…Tôi cũng sẵn sàng rao giảng Phúc âm cho anh em ở tại Rô-ma nữa” (Rô-ma 1:15). Còn bạn và tôi thì sao? Nhiều người đang sống không có Đấng Christ, và họ sẽ chết và hư mất không có Đấng Christ. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta và cảm thúc chúng ta chia sẻ Tin Mừng về tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời với người khác, để họ có thể tin và được cứu cứu rỗi.

Tóm lại, do tội lỗi của loài người mà hết thảy đều phải chết, “nhưng sau đó là sự phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Bạn có sẵn sàng cho sự lìa đời của bạn chưa? Bạn sẽ ở đâu sau khi chết? Chỉ có hai nơi cho bạn sau khi chết, hoặc là ở với Chúa trên thiên đàng hoặc là bị khổ hình trong hỏa ngục. Bạn không nên trì hoãn quyết định của bạn vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng của bạn. Nguyện xin Chúa giúp bạn và tôi khôn ngoan chuẩn bị đời sống của mình trên đất cho nhà đời đời của chúng ta trên thiên đàng, sống trong Ngài, sống cho Ngài, hầu việc Ngài, và chia sẻ Phúc âm với người khác hễ mà chúng ta vẫn còn sống trên đời này. Amen.

Mục sư Nguyễn Gia Hiền
Email: brisbanebpc@gmail.com

(Kinh Thánh tiếng Việt được dịch từ bản Kinh Thánh King James Version và Bản Traditional Hewbrew and Greek Texts)

———————————————————-

Chia Sẻ Niềm Tin gồm hai trang Đức Tin và Tạ Ơn Chúa trước đây tổng hợp lại. Đọc bài vở trang:

Đức Tin (2009 – 2022)
Tạ Ơn Chúa (2008-2021)

Ngày đăng: 10/05/2022