Vườn Ê đen mới

Chàng Suốt Đêm Không Ngủ

CHÀNG SUỐT ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Lữ Thành Kiến
Nhạc: Lê Đình Tín

Chúa cho phép thu âm bài hát này tại Hải Phòng, là một kinh nghiệm riêng tư thân thiết với Chúa, vào những ngày cuối của cuộc hành trình. MS Kiến

Link để nghe bài hát: https://www.facebook.com/kien.lu.5/videos/320813536645382

 

Ngày đăng: 04/13/2022