Vườn Ê đen mới

Hiểu Biết Về Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Theo Kinh Thánh – MS Nguyễn Gia Hiền


Nhiều tín đồ chưa hiểu rõ về ân tứ nói tiếng lạ, và không biết chắc là nên chấp nhận, khước từ, hay giữ thái độ dung hòa về ân tứ nói tiếng lạ. Chúng ta cần tra xem Kinh Thánh để tìm được câu trả lời chắc chắn dựa vào Lẽ Thật của Lời Chúa.

Theo tiếng Hy-lạp (Greek): γλῶσσα (glossa) có nghĩa là:
1. Cái lưỡi (Lu-ca 16:24; Ja-cơ 3:5, 6).
2. Lời nói (1 Giăng 3:18).
3. Ngôn ngữ (Công vụ 2:11; 1 Cô-rinh-tô 13:1).
4. Ngôn ngữ hoàn toàn mới mà người nói chưa bao giờ học. Đây là ân tứ nói ngôn ngữ mới lạ (Mác 16:17; Công Vụ 2:4; 10:46; 19:6; 1 Cô-rinh-tô 12:30; 14:2, 4-6, 13, 18, 23, 27, 39).
5. Tiếng phát ra trong trạng thái nhập định tôn giáo (religious ecstasy) như trong tôn giáo cổ Hy-lạp (Hellenistic religion). (Theo tự điển BAGD Greek-English Lexicon; The Complete Word Study Dictionary)

Ghi chú: Ngôn ngữ gồm những từ ngữ có nghĩa (vocabulary), ngữ pháp (grammar), cú pháp/cấu trúc câu (syntax). Một câu nói (sentence) có thể phân tích thành những phần nhỏ hơn như chủ từ (subject), động từ (verb), trợ động từ (auxiliary verb), túc từ (object), mệnh đề (clause), v.v…. Ngôn ngữ có thể được dịch (văn viết) hoặc thông dịch (văn nói) sang những ngôn ngữ khác, như Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Hy-lạp đã được dịch sang 1.582 thứ tiếng, tính đến năm 2021- https://www.wycliffe.net/resources/statistics/. Các giáo sĩ và các nhà ngôn ngữ học có thể học hỏi và nghiên cứu ngôn ngữ mới của những thổ dân, rồi tạo nên ngôn ngữ viết để dịch Kinh Thánh, như chữ tiếng Việt (theo mẫu tự A, B, C) do Giáo sĩ Alexandre de Rhodes nghiên cứu và sắp đặt.

Chỉ có loài người mới có ngôn ngữ. Loài vật (ngay cả loài khỉ) không có ngôn ngữ. Chúng chỉ có thể tạo ra những âm thanh đơn giản để liên lạc với nhau mà không có hệ thống. Vì vậy, không ai có thể tạo nên ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ viết của loài vật.

Mời đọc tiếp:
Hiểu Biết Về Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Theo Kinh Thánh

Ngày đăng: 08/31/2022