Vườn Ê đen mới

KỶ-NIỆM TRẠI GIA-ĐÌNH 2022 – Thơ Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

KỶ-NIỆM TRẠI GIA-ĐÌNH 2022
Sứ-Điệp: “CHIẾN-TRƯỜNG TÂM-TRÍ”
(Kinh-Thánh Rô-ma 8:5-8)
—————-
Nóng cuối Hè, đón Thu sang,
Trại Gia-Đình lại rộn ràng rủ nhau.
Con cái Nhà Chúa tâm đầu,
Trại Hè “MÉ BIỂN” trước sau gọi mời.
Cảm Tạ ơn Đức Chúa Trời,
Giữa bao nghịch cảnh Ngôi Lời xót thương.
Tình Chúa giải tỏ tinh tường,
Dắt Con Dân Chúa vào đường chánh minh.
Chủ đề: “SỐNG TRONG THÁNH-LINH”,
Trại Hè nối tiếp giải trình, luận, suy.
Ngôi Vị, Ân Tứ, Thực Thi…
Dẫn đưa người tội thuận quy Nước Trời.

Trại tập trung số đông người,
Trại trưởng, Cố vấn, đôi lời nhắc nhau.
Dặn dò trước, vui vẻ sau…
Hầu cho đáp ứng nhu cầu luật chung.

Nội-Quy Trại “TAM TÙNG, TỨ ĐỨC”…
Mới đọc qua hết sức ngại ngùng…
Nghe xong tai những lùng bùng !
Nên chi Cố-vấn họp chung giải bày:
“TÙNG 1” chấp hành ngay nguyên tắc,
Cơ Đốc Nhân nắm chắc mục tiêu.
“TÙNG 2” nghiêm túc đến điều,
Tuân theo giờ giấc, sáng, chiều lẫn đêm.
“TÙNG 3” coi bộ khó êm !
Môi sinh, trật tự phải thêm an toàn.
Còn “TỨ ĐỨC” cam đoan gìn giữ,
Cho cả Nam lẫn Nữ bạn ơi !
“CÔNG” làm hết việc mới thôi,
“DUNG” dẫu có mệt trên môi vẫn cười !
“NGÔN’ chỉ nên nói những lời,,,
Ân hậu, nêm muối mọi người vui chung,
“HẠNH” bày tỏ khiêm cung ứng xử,
Cho Thiện Nam, Tín Nữ hài lòng.
“Cố vấn” bày tỏ vừa xong,
Trại viên Nam Nữ, đồng công phục tùng.
Trại Khaị-Mạc ngày Ba tháng Chín,
Vang Trại-Ca “Thánh Chiến Phục Hưng”.
Nguyện “Lửa Thánh Linh” cháy bừng,
Hoan ca dậy tiếng vang lừng đó đây.
Qua Sứ Điệp: “CHIẾN TRƯỜNG TÂM TRÍ”,
ÁI, CƯ, HUÂN, “ĐỂ Ý CHĂM XEM”,
LỰC, HIỀN “CHỌN LỰA CÀNG THÊM”,
NGHĨA, TRUNG , NHÂN chẳng nghịch dèm Ý Cha.
Để đạt được khải ca chiến THẮNG,
Hãy “THỰC TÂM TIN NHẬN GIÊ-XU’.
“HIỂU BIẾT GIÁ TRẢ ĐẮP BÙ”,
“ĂN NUỐT LỜI CHÚA’’ chỉnh chu đời mình.

“NHẤT QUYẾT NƯƠNG CẬY THÁNH-LINH”,
“GÌN GIỮ LÒNG MÃI TRUNG TRINH VẸN TOÀN”.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
Cảm tác 3/9/2022

—————————————————————-

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 09/08/2022