Vườn Ê đen mới

MỪNG “TÂN-GIA SỐNG-ĐẠO” – Thơ Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

 

MỪNG “TÂN-GIA SỐNG-ĐẠO”

“TÂN-GIA SỐNG-ĐẠO” đã khai minh…
Chúc được đượm nhuần Đức Thánh-Linh…
Lời Chúa giãi bầy Chân Tín-Lý…
Tin-Lành rao báo khắp dân mình.
Muôn người nhận chân, cõi Tâm-Linh…
Trăm họ hưởng Ân thoát tội-tình…
Sứ-Điệp, Nhạc, Thơ, Văn dội tiếng…
Thiên-Gia đồng hưởng Phước Trường-Sinh.

                                              Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Sống Đạo xin tri ân nhà thơ Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân đã gởi đến những vần thơ đẹp đầu tiên để “treo lên tường nhà mới” hôm nay. Nguyện Chúa tiếp tục đồng đi với mỗi chúng ta, nhất là các thi sĩ Cơ Đốc trong vườn thơ SĐ, trên hành trình sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. SĐ

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 08/09/2022