Vườn Ê đen mới

NHỮNG SUY NGHĨ KHÔNG ĐÚNG VỀ SỰ NGỢI KHEN! MS Nguyễn Duy Trung

Nhiều bạn trẻ trong các HT ngày hôm nay và ngay cả những bạn trẻ của các thế hệ trước đã và đang nghĩ rằng: “ngợi khen phải bắt đầu từ việc đàn hay, hát giỏi!” Bất cứ ai đàn hay, hát giỏi sẽ được đưa lên ngợi khen hoặc nghĩ mình có thể ngợi khen! Suy nghĩ nầy đã tạo nên những suy nghĩ kiêu ngạo, tiêu cực (vì chỉ dựa trên tài năng) và hậu quả là “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16:18 ). Rất tiếc những con người có khả năng, tài năng về âm nhạc, khả năng ca hát nhưng đã không được giải thích, hướng dẫn nếp sống “môn đệ hóa” rõ ràng, không có nền tảng vững vàng về lời Chúa trước khi họ học nhạc, học hát hoặc trước khi họ được mời phục vụ trong sự ngợi khen hay trong các mục vụ âm nhạc của HT. Hậu quả là những mệt mỏi, tranh đua, ganh tị, lên mình, lên án, xét đoán, mất sự hiệp một… có khi lún sâu vào nếp sống tội lỗi, bỏ Chúa…Rất tiếc…Chúng ta cần cầu nguyện nhiều và nên có chiến lược đầu tư giúp đỡ các anh chị em đang hướng dẫn hoặc đang muốn gia nhập vào các mục vụ ngợi khen & thờ phượng, âm nhạc trong HT sự hiểu biết rõ ràng qua lời của Kinh thánh.

Những suy nghĩ không đúng về sự ngợi khen:

1) Sự ngợi khen không bắt đầu từ đàn hay, hát hay. Sự ngợi khen bắt đầu từ đời sống biết Chúa, có Chúa làm chủ. “ nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình.” (IPhi-e-rơ 3:15)

2) Sự ngợi khen không bắt đầu từ những hình thức bên ngoài: nơi thờ phượng, cách thờ phượng, phong cách âm nhạc, trình độ chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Sự ngợi khen bắt đầu từ tấm lòng yêu Chúa “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” (Mac 12:30)

3) Sự ngợi khen không bắt đầu từ việc phải làm theo những nghi lễ, những luật lệ do con người áp đặt. Sự ngợi khen là dâng đời sống mình làm của lễ thánh (nếp sống được thánh hóa bởi lời của Chúa): “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1)

4) Sự ngợi khen không bắt đầu trong ngày Chúa nhật. Sự ngợi khen bắt đầu từ đời sống hàng ngày, ngay trong gia đình, trường học, nơi làm việc, giao tiếp… sống vì Chúa và làm sáng danh Chúa! “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31)

5) Tôi chỉ hát, đàn, hướng dẫn ngợi khen nhưng không bao giờ làm chứng hay dẫn đưa người khác đến với Chúa? Sự ngợi khen bắt đầu từ nếp sống được biến đổi, muốn nói về Chúa Giê-xu cho người khác. Hãy xem lại câu chuyện Chúa Giê-xu giải thích về sự thờ phượng cho người đàn bà Sa-ma-ri trong Tin Lành Giăng 4, sau khi nghe Chúa nói về đời sống tội lỗi của bà và Chúa giải thích ý nghĩa của sự thờ phượng thật, bà đã bỏ vò lại, chạy vào thành, bà không còn ngại ngùng vì người khác sẽ khinh chê bà vì nếp sống tội lỗi của bà nữa. Tâm trí bà mở ra, tấm lòng của bà có Chúa làm chủ, tâm trí bà mở ra, bà quyết tâm sống theo lời Chúa, đời sống bà bắt đầu biến đổi: “Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: “Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Jêsus.” (Giăng 4: 27-30)

Sau những điều nầy thì tiếng đàn, tiếng hát, sự sáng tác, sự hướng dẫn… mới được kể là ngợi khen! Thi thiên 146:2 “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Trọn đời sống ngợi khen… không phải là chỉ là hát, chỉ là đàn trong 1-2 giờ trong các chương trình truyền giảng hay thờ phượng! Trọn cả nếp sống ngợi khen!

LỜI KẾT

Năm đầu vào trường kinh thánh tại Canada, dự định của tôi là học để trở thành mục sư âm nhạc (nhưng sang năm thứ 2, Chúa đã kêu gọi tôi học để trở thành mục sư giảng dạy lời Chúa.) Năm đầu tiên của chương trình đào tạo mục sư âm nhạc là học những nền tảng căn bản của Kinh thánh. Học biết về lời Chúa trước. Không có môn nào liên quan đến âm nhạc cả! Năm thứ 2,3,4 sẽ bắt đầu học các môn liên quan đến âm nhạc nhưng vẫn học những môn về kinh thánh. Điều nầy rất đúng, vì cần xây dựng nền tảng của đức tin trên lời của Chúa. Cần học biết thế nào là nếp sống của người môn đệ của Chúa Giê-xu. Nếp sống của người thờ phượng Chúa làm nên sự ngợi khen Chúa, không phải chỉ là đàn hay, hát giỏi! Sự tin kính phải đi trước tài năng!

HTTLVN khắp nơi, trải qua bao thế hệ đã mất nhiều “nhân tài” trong lãnh vực ngợi khen. Trong khi đó các quốc gia Cơ Đốc tại châu Á như Singapore, Hongkong, Philippines, Nam Hàn đã có những nhân tài về ngợi khen, thờ phượng. Các quốc gia nầy đã có những trường đào tạo về ngợi khen & thờ phượng và các ca nhạc sĩ, những ban nhạc Cơ Đốc của họ tham gia vào các chương trình thờ phượng & truyền giảng quốc tế khắp nơi trên thế giới. Trong các HT Việt Nam trong nước lẫn hải ngoại không thiếu nhân tài về âm nhạc & ngợi khen, nhất là từ khoảng thập niên 1995 trở đi, khi HT đã có được những phương tiện truyền thông tốt hơn những thập kỷ trước, được ra nước ngoài huấn luyện, học tại các chủng viện… nhưng tại sao chúng ta vẫn thua kém các quốc gia bạn? Những người lãnh đạo trong các HT cần giải thích, hướng dẫn, đào tạo để các bạn muốn phục vụ Chúa trong lãnh vực ngợi khen được học về lời Chúa, hiểu rõ lời Chúa dạy về sự ngợi khen, vững vàng trong lời Chúa. Tôi biết đã có những bạn trẻ đang học tại Hillsong hay các chủng viện tại Philippines, Singapore, Nam Hàn, Mỹ…Đây là điều đáng quý, nên tạo cơ hội cho các bạn trẻ nầy phục vụ trong HT khi họ tốt nghiệp. Chương trình Thần học tại Việt Nam nếu có điều kiện, có thể có thêm chương trình đào tạo mục sư về âm nhạc & thờ phượng.

Mong lắm một ngày kia, HTTLVN khắp nơi sẽ có nhiều người hướng dẫn ngợi khen, thờ phượng đầy ơn không chỉ cho người Việt Nam nhưng sẽ có mặt trong các chương trình thờ phượng của các hội thánh quốc tế. Xin Chúa cho HTTLVN khắp nơi sẽ có nhiều ca nhạc sĩ tài năng và yêu mến Chúa, sống theo lời Chúa. A-men.

Toronto 21/9/2015
MS NGUYỄN DUY TRUNG

———————————————————-

Bài vở trang BẠN HỮU ÂM NHẠC được lưu trữ tại đây:
BẠN HỮU ÂM NHẠC 2013-2016

Ngày đăng: 09/22/2015