Vườn Ê đen mới

VUI MÙA GIÁNG SINH – Bàn Chân Đẹp VN – 12/2023

Cảm Nhận Giáng Sinh

‘. . . một con trai được ban cho chúng ta ; . . .
Danh Ngài là : Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,
Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.’
(Ê-sai 9 :5)
***
* ? Ơ kìa . . . ?
Giáng sinh, thế giới nghĩ gì,
Phải chăng chỉ có lễ nghi nhà thờ ? .
Chuẩn bị quà cáp trẻ thơ,
Tiệc tùng, ca hát, nhạc mơ thiên thần ? .
*
* ! Đây nầy . . . !
Giáng sinh: Ban & Nhận hồng ân,
Một nguồn phước hạnh tuyệt trần Chúa ban .
Quí hơn báu vật trần gian,
Giá trị cõi thế, thiên đàng đời sau.

Giáng sinh, kế hoạch nhiệm mầu, (1) Rô-ma 16:25
Thiên Chúa giáng hạ khởi đầu kỷ nguyên.
Tình yêu chiến thắng tội khiên,
Đem nguồn phước hạnh thượng thiên cho người.

Giáng sinh tìm Chúa Bạn ơi,
Trong Ngài là cả Ngôi Lời càn khôn. (2) Giăng 1:1-4
Là Đấng cứu rỗi linh hồn ,
Đường đi, Chân lý, sống còn đời ta . (3) Giăng 14:6

Giáng sinh tìm lại trời hoa,
Thiên thần ca hát, người ta vui mừng, (4) Lu-ca 2:13
Giáng sinh vũ trụ phục hưng,
Sao trời soi thấu tới vùng trời đông. (5) Ma-thi-ơ 2:2,9

Giáng sinh mời Chúa vào lòng,
Tôn thờ, cảm tạ, cầu mong linh huyền.
Năng lực sức mới thượng thiên,
Như sông tràn chảy khắp miền xanh tươi.
(6) Giăng 7:38

Giáng sinh loan báo cho người,
Ai ơi tin nhận Con Trời cứu ân.
Vượt qua đau khổ trầm luân,
Bước vào vinh hiển lãnh phần vĩnh sinh.
(7) Giăng 6:40

THANH HỮU

Mời đọc trọn Bản Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Tháng 12/2023

 

 

 

 

Ngày đăng: 12/19/2023