MS Cao Hữu Trí

Mục Sư Cao Hữu Trí

Mục sư Cao Hữu Trí sinh năm 1958 tại Gia Định, Việt Nam. Ông lớn lên trong gia đình đã biết và đi với Chúa. Say mê hội họa từ nhỏ nên khi đến Hoa Kỳ năm 1975, ông đã học vẽ tại California State University of Long Beach, miệt mài vẽ tranh, lấy nhiều bút hiệu khác nhau và có nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật nhiều nơi.

Sau đó, ông đáp tiếng Chúa gọi, vào trường thần học, được phong chức Mục sư tại Yoido, Korea và California A/G năm 1983. Lập gia đình năm 1982, cùng với vợ và hai con đi hầu việc Chúa tại những trại tị nạn Trung Hoa, Hongkong và Thailand. Những bài học về tình người và những thử thách, khó khăn trong giai đoạn nầy làm nguồn cảm hứng cho rất nhiều họa phẩm và ca khúc của ông.

Mục sư đã thực hiện được 19 CD tôn vinh Chúa, trong đó có 3 DVD karaoke, 5 CD nhạc thiếu nhi và 1 CD Praise and Worship in English.

Tạ ơn Chúa về những đóng góp dồi dào của Mục sư Nhạc sĩ Cao Hữu Trí cho nền Thánh nhạc Cơ Đốc. Sống Đạo sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm nầy đến Anh Chị Em. Cần liên lạc Mục sư xin dùng địa chỉ:

MS Cao Hữu Trí
14642 Bushard St.
Westminster, CA 92683 USA
Email: mosescao@gmail.com

 

Mời quý Vị nghe một số ca khúc của MS CAO HỮU TRÍ:

Ơn Chúa – Cao Hưu Trí

Cùng Hát Chào Xuân
Sáng tác: Cao Hữu Trí – Trình bày: Ngọc Hạnh, Mai Thanh, Phan Danh, Minh Kiệt

NHIỀU HƠN NỮA – Ca khúc Cao Hữu Trí – Trình bày: Trọng Khang

Ngày đăng: 07/16/2022