Kinh Thánh

Kinh Thánh là Lời của Chúa: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, dạy người trong sự công bình. 2 Ti-mô-thê 3:16

Kinh Thánh là đèn soi, là lẽ sống: Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi-thiên 119:105. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Thi-thiên 119:50a

Đọc Kinh Thánh là mạng lệnh của Chúa: Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê 1:8

Trang Kinh Thánh gồm có những tài liệu để nghe, học, tìm hiểu Lời Hằng Sống của Chúa như:

  • THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000: Tài liệu tự học Kinh Thánh cá nhân hay nhóm nhỏ theo hình thức trắc nghiệm do Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng biên soạn.
  • BƯỚC VÀO NGÀY MỚI VỚI CHÚA: Tài liệu suy gẫm Lời Chúa hằng ngày của Mục sư Trần Trọng Nha.
  • KINH THÁNH TÂN ƯỚC: Nghe đọc toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước theo dạng kịch bản. Tài liệu của Faithcomesbyhearing.com.
  • THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG: Chương trình giải đáp thắc mắc của Mục sư Hứa Trung Tín, do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên kênh Youtube "HTTL Sacramento."
  • TIN TỨC & TIN MỪNG: Chương trình nghe thời sự nước Mỹ và học Kinh Thánh do Mục sư Phan Phước Lành phụ trách mỗi thứ 3 và thứ 5 hằng tuần trên trang Facebook cá nhân của Mục sư.
  • GIẢI NGHĨA KINH THÁNH: Do Mục sư, Giáo sư Kinh Thánh người Anh David Pawson (1930-2020) phụ trách. Nguồn: Dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Mục sư, tín hữu của Giảng Luận Kinh Thánh (giangluankinhthanh.net/) và Sứ Điệp Tỉnh Thức.
  • THÁNH KINH GIẢI ĐÁP: Sưu tầm những câu hỏi & đáp về niềm tin từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.