Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 169-170 / MS Trần Mạnh Hùng

Bài 169 (2Phierơ 2- 1Giăng 2)
1. II Phierơ 3:8-18 dạy gì về ngày cuối cùng? Chúng ta cần chuẩn bị thế nào cho Ngày của Chúa đó?
2. I Giăng 1:1-9 Tác dụng của sự thông công giữa các thánh đồ? Muốn được tha tội thì tôi phải làm gì?

Bài 170 (Ê-sai 21-30)
1. Cuộc sống chúng ta xây dựng trên nền tảng nào? Êsai 26:1-6 giải thích làm sao có kết quả lâu dài?
2. Êsai 30:12-17 dạy khi hoạn nạn chúng trông cậy vào ai? Sức mạnh từ đâu để vượt khó ?

Giải đáp thắc mắc:
Cơ Đốc nhân có phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trong cuộc sống hay Đức Chúa Trời hoàn toàn kiểm soát và mọi việc diễn ra đúng như cách Ngài dự định?

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 169 (câu 1) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 169 (câu 2) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 170 (câu 1) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 170 (câu 2) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Giải Đáp Thắc Mắc – MS Trần Mạnh Hùng

Ngày đăng: 06/30/2024