Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 167-168 / MS Trần Mạnh Hùng

Bài 167: (I Phiero 3- II Phiero 1)

1. Vợ chồng đối xử với nhau như thế nào? Trong I Phiero 3:1-7 dạy chúng ta làm sao để trước Chúa chồng và vợ đều nhận được phước?
2. Trong II Phiero 1:1-11 lời Chúa đưa ra nguyên tắc nào để chúng ta được thêm ân điển và bình an? Làm sao để chúng ta đứng vững và làm thành sự kêu gọi của Chúa?

Bài 168: (Esai 11-20)

1. Trong Esai 11:1-10 Thế nào là Nước Đấng Christ? Khi nào thì xuất hiện và được bộc lộ ra sao?
2. Điều gì được bộc lộ qua Esai 12:1-6? Sự dạy dỗ nào từ bức tranh này cho chúng ta ở thời kỳ cuối cùng này?

Giải đáp thắc mắc:

Ông tôi qua đời khi tôi còn là thiếu niên, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên niềm hy vọng về Thiên Đàng của ông và dường như ông chưa bao giờ sợ chết. Làm sao tôi không sợ hãi sự chết như ông tôi?

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 167 (1) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 167 (2) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 168 (1) – MS Trần Mạnh Hùng

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP – Bài 168 (2) – MS Trần Mạnh Hùng

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC – MS Trần Mạnh Hùng

Ngày đăng: 04/30/2024