BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER
BANNER

Bài mới nhất

Sống Đạo Là sống

Đẹp ý Chúa & Vui Lòng Người

Thánh kinh ghi nhận: “Chúa Giêxu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Thượng Đế và người ta” (Luca 2:52).

Con dân Chúa nhờ ơn Chúa để nếp sống Đạo mỗi ngày được tăng trường, vững mạnh, “giữ lấy Đạo Sự Sống…chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Philíp 2:15)

Sống Đạo Ministry, Mục vụ Truyền Thông Cơ Đốc của người Việt tại Canada, cơ quan phi hệ phái, thực hiện với ước mong gắn kết con dân Chúa khắp nơi vì mục tiêu sống Đạo và truyền Đạo cho người Việt Nam toàn cầu.
Mời Bạn bước vào nội dung website Sống Đạo và gặp được Chúa để thật sống cuộc đời

Đẹp ý Chúa và vui lòng người.