Chương Trình Tổng Hợp

Chương Trình Đại Hội Baptist 2024

Nguồn: God’s Servant Church – Phuc Vu Church
ĐẠI HỘI BAPTIST 2024
Chủ đề: TRƯỞNG THÀNH (MATURE IN CHRIST)
“until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ.” Ephesians 4:13
Thời gian: July 4-7 2024
Địa Điểm: Atlanta Airport Marriott 4711 Best Rd, Atlanta, GA 3033

Chương trình Khai Mạc Đại Hội Baptist 2024

Đêm Thánh Nhạc – Vietnamese National Baptist Conference – Đại Hội Liên Hội Báp-Tít 2024

 

Ngày đăng: 07/06/2024