Chương Trình Tổng Hợp

LỄ CẢM TẠ 102 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG KT & 20 NĂM TÁI LẬP VTKTH| LỄ TỐT NGHIỆP | BẾ GIẢNG NIÊN HỌC 2023

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Viện Thánh Kinh Thần Học
LỄ CẢM TẠ CHÚA KỶ NIỆM 102 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG KINH THÁNH (1921-2023) & 20 NĂM TÁI LẬP VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC (2003-2023)
LỄ TỐT NGHIỆP CAO HỌC (CH3), CỬ NHÂN (K9), TRUNG CẤP (T2 & T3), BỔ TÚC MỤC VỤ (BM3) & LỚP NỮ (N9)
LỄ BẾ GIẢNG NIÊN HỌC 2023 CAO HỌC (CH4 – NĂM II), CỬ NHÂN (K11 – NĂM I)
Thời gian: 08:00 ngày 30/11/2023
Địa Điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học (Tổ 15, Khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)
—————-
Chủ lễ: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN kiêm Viện trưởng VTKTH
HDCT: Mục sư Lê Khắc Cường, Phụ giáo VTKTH

 

 

Ngày đăng: 12/03/2023