Chương Trình Tổng Hợp

SỰ HY SINH VĨ ĐẠI- Truyền Giảng Tin Lành – HTTL Sài Gòn

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Sài Gòn
Chương trình THÁNH NHẠC TRUYỀN GIẢNG VÀ CHIA SẺ NIỀM TIN
Chủ đề: “SỰ HY SINH VĨ ĐẠI”
Diễn giả: Mục sư Võ Thanh Phán
Thời gian: 17:30 Chúa Nhật 29/10/2023
Câu gốc ghi nhớ: “Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta” – Ga-la-ti 1:14

 

 

Ngày đăng: 10/31/2023