Chương Trình Tổng Hợp

ĐẠI HỘI BAPTIST 2023 TẠI WASINGTON DC

 

Nguồn: God’s Servants Church – Phuc Vu Church

KHAI MẠC ĐẠI HỘI BAPTIST 2023 TẠI WASINGTON DC
Diễn Giả: Pastor Victor Chayasirisohbon

Chương Trình Thờ Phượng tối thứ bảy 06/30/203 – Diễn giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc

Chương Trình Thờ Phượng sáng thứ bảy 07/01/2023 – Diễn giả: Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
Chương trình Tốt Nghiệp VBTS

ĐẠI HỘI BAPTIST 2023 TẠI WASHINGTON DC – ĐÊM THÁNH NHẠC

ĐẠI HỘI BAPTIST 2023 TẠI WASHINGTON DC
THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC – Diễn Giả: Mục Sư Christian Phan Phước Lành

Ngày đăng: 07/01/2023