Chương Trình Tổng Hợp

LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH NGÔ GIA TỰ

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Ngô Gia Tự
LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH | HTTL NGÔ GIA TỰ | 1973-2023
Chủ đề: VIỆC LẠ LÙNG CỦA CHÚA
Thời gian: 09h00 Thứ Bảy 26/08/2023
Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN
Câu gốc: “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, Tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” – Thi Thiên 9:1

 

Ngày đăng: 08/27/2023