Chương Trình Tổng Hợp

CUỘC SỐNG Ý NGHĨA – Truyền Giảng Tin Lành – HT Nguyễn Tri Phương

Nguồn: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Truyền Giảng Tin Lành – Lễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT Nguyễn Tri Phương
Chủ đề: CUỘC SỐNG Ý NGHĨA
Câu gốc: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10)
Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp

 

 

Ngày đăng: 10/26/2023