Chương Trình Tổng Hợp

LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH BÌNH ĐÔNG

Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Bình Đông
LỄ CẢM TẠ CHÚA 50 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÁNH BÌNH ĐÔNG | 1972-2022
Chủ đề: HÃY DẤY LÊN VÀ SÁNG LÒE RA
Thời gian: 08h30 Thứ Sáu 07/10/2022

Chủ lễ: Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhật – Quản nhiệm Hội thánh
Diễn giả: Mục sư Phan Văn Cử – Phó Tổng Thư ký TLH
Kinh Thánh: “Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.” – Ê-sai 60:1

Ngày đăng: 10/13/2022