Chương Trình Tổng Hợp

Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 100 Năm Đạo Tin Lành truyền đến Nhị Mỹ – Đồng Tháp

Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 100 Năm Đạo Tin Lành truyền đến Nhị Mỹ (Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp) sẽ được diễn ra vào ngày 10/10/2022.

Chủ đề: CHÚC TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi”. IICô-rinh-tô1:3

Chủ lễ: Mục sư Nguyễn Trung Tâm – QN/HTTL Nhị Mỹ
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I / HTTLVN
Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Phú Lộc – QN/ HTTL An Bình

Ngày đăng: 10/14/2022