MS Trương Ngọc Mạnh

CA KHÚC MS TRƯƠNG NGỌC MẠNH 1

1. MẸ HIỀN

Siu Y Kao

2. HỘI THÁNH VỮNG LẬP

Siu Y Kao

3. GIÁNG SINH TUYỆT VỜI

Siu Y Kao & Lê Nguyệt Anh

4. BAY VỀ MIỀN BÌNH YÊN

CD1 TUYỂN TẬP NHẠC CHỌN LỌC

5. TÌNH YÊU CÒN MÃI

Nguyễn Hoàng Nam

6. GIÁNG SINH TUYỆT VỜI

Mục sư Trương Ngọc Mạnh

7. CHÚA ĐẾN THẾ GIAN

Mục sư Trương Ngọc Mạnh

8. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ

Mục sư Trương Ngọc Mạnh

9. CHÚA TÌNH YÊU GIÁNG SINH

Siu Y Kao

10. BƯỚC CHÂN NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Nguyễn Hoàng Nam

11. MÙA THU KHÔNG PHAI

MS Trương Ngọc Mạnh /Thái Bảo Trâm

12. THÁNH CHỨC

MS Trương Ngọc Mạnh

13. CHA TÔI

Siu Y Kao

14. PHỐ NÚI PLEIKU MỘT LỜI CẦU NGUYỆN

Siu Y Kao

15. TRONG TAY CHÚA (Bay Về Miền Bình Yên)

Lê Nguyệt Anh

16. BƯỚC TRONG TÌNH YÊU

Siu Y Kao & Lê Nguyệt Anh

17. VÒNG TAY CHA MẸ

Bonneur Trinh

18. XUÂN VỀ MUÔN ƠN PHƯỚC

Nguyễn Hoàng Nam & Tina Ngọc Nữ

19. CẢM TẠ CHÚA

Nguyễn Hoàng Nam

20. XUÂN VỀ MUÔN ƠN PHƯỚC

MS Trương Ngọc Mạnh

Lời Giới Thiệu

Tạ ơn Chúa chúng ta được biết thêm một vị Tôi tớ Chúa nữa viết Thánh ca để tôn vinh Ngài. Sống Đạo xin lần lượt giới thiệu những sáng tác của Mục sư Trương Ngọc Mạnh đến quý anh chị em.

Mục sư Trương Ngọc Mạnh hiện là Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang, thuộc HTTL VIỆT NAM.

Liên lạc:
MS Trương Ngọc Mạnh
Email: manhtruongngoc2@gmail.com

Mời Bạn bấm vào đây để nghe trọn những ca khúc mới của Mục sư trên kênh Youtube:
TRƯƠNG NGỌC MẠNH

XUÂN VỀ MUÔN ƠN PHƯỚC / Nhạc xuân 2024 / Nhạc & lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Tác giả trình bày

CẢM TẠ CHÚA- Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh- Trình bày: Cs Nguyễn Hoàng Nam

XUÂN VỀ MUÔN ƠN PHƯỚC / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày:Cs.Nguyễn Hoàng Nam & Tina Ngọc Nữ

VÒNG TAY CHA MẸ- Nhạc Mục sư Trương Ngọc Mạnh- Trình bày Cs Bonneur Trinh

BƯỚC TRONG TÌNH YÊU- Nhạc và lời: Mục sưTrương Ngọc Mạnh- Trình bày: Cs Siu Y Kao & Cs Lê Nguyệt Anh

TRONG TAY CHÚA (Bay Về Miền Bình Yên) / Nhạc Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày: Cs.Lê Nguyệt Anh

PHỐ NÚI PLEIKU MỘT LỜI CẦU NGUYỆN / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày: Cs Siu Y Kao

CHA TÔI – Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh – Trình bày: Cs Siu Y Kao

THÁNH CHỨC / NHẠC THÁNH TIN LÀNH / TÁC GIẢ TRÌNH BÀY

MÙA THU KHÔNG PHAI / Nhạc Tình yêu Cơ đốc / Sáng tác & trình bày: Mục sư Trương Ngọc Mạnh

MÙA THU KHÔNG PHAI / Nhạc Tình Yêu Cơ Đốc / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Cs.Thái Bảo Trâm

BƯỚC CHÂN NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA -SÁNG TÁC: MỤC SƯ TRƯƠNG NGỌC MẠNH – TRÌNH BÀY: NGUYỄN HOÀNG NAM

CHÚA TÌNH YÊU GIÁNG SINH- Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh- Trình bày: Cs. Siu Y Kao

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ / NHẠC THÁNH TIN LÀNH / Nhạc & lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh

CHÚA ĐẾN THẾ GIAN / Thánh Nhạc Giáng Sinh 2023 / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh

GIÁNG SINH TUYỆT VỜI / Nhạc Thánh Giáng Sinh / Sáng tác và trình bày: Mục sư Trương Ngọc Mạnh

TÌNH YÊU CÒN MÃI – Sáng tác: MỤC SƯ TRƯƠNG NGỌC MẠNH – Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam

BAY VỀ MIỀN BÌNH YÊN – CD1 TUYỂN TẬP NHẠC CHỌN LỌC – MS TRƯƠNG NGỌC MẠNH

GIÁNG SINH TUYỆT VỜI- Nhạc và lời:Mục sưTrương Ngọc Mạnh-Trình bày Cs Siu Y Kao & Cs Lê Nguyệt Anh

HỘI THÁNH VỮNG LẬP / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày: Cs Siu Y Kao

MẸ HIỀN / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày Cs Siu Y Kao.

Ngày đăng: 01/03/2024