MS Trương Ngọc Mạnh

CA KHÚC MS TRƯƠNG NGỌC MẠNH 2

1. THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA DIỆU KỲ

MS Trương Ngọc Mạnh

2. GIÊ XU ĐÃ CHẾT VÌ TỘI TÔI

K'long Hagim

3. MẠCH NƯỚC NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI

MS Trương Ngọc Mạnh

Lời Giới Thiệu

Tạ ơn Chúa chúng ta được biết thêm một vị Tôi tớ Chúa nữa viết Thánh ca để tôn vinh Ngài. Sống Đạo xin lần lượt giới thiệu những sáng tác của Mục sư Trương Ngọc Mạnh đến quý anh chị em.

Mục sư Trương Ngọc Mạnh hiện là Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang, thuộc HTTL VIỆT NAM.

Liên lạc:
MS Trương Ngọc Mạnh
Email: manhtruongngoc2@gmail.com

Mời Bạn bấm vào đây để nghe trọn những ca khúc mới của Mục sư trên kênh Youtube:
TRƯƠNG NGỌC MẠNH

3. MẠCH NƯỚC NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI  / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày: Tác giả

2. GIÊ XU ĐÃ CHẾT VÌ TỘI TÔI / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh / Trình bày: Cs K’long Hagim

1. THẬP TỰ GIÁ CỦA CHÚA DIỆU KỲ / Nhạc Thánh Thương Khó 2024 / Nhạc và lời: Mục sư Trương Ngọc Mạnh
Tác giả trình bày

 

Ngày đăng: 01/25/2024