Nhạc Tạ Ơn

NHẠC TẠ ƠN

1. Vang Lời Tạ Ơn

Hạnh Nguyên

2. Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hóa

Tứ ca AC&M

3. Chỉ Nói Điều Tôi Biết

Thiên Kiều Giang

4. Halêlugia Tạ Ơn Cứu Chúa! – Chương Đan

Chương Đan

5. Khúc Hát Biết Ơn

Hùng Phú

Lời giới thiệu

Mời Anh Chị Em cùng chúc tụng Chúa Toàn Năng, đồng dâng lên Cha Từ Ái lòng biết ơn chân thành qua Nhạc Tạ Ơn, những ca khúc của TKG viết trong giờ cầu nguyện, chiêm nghiệm Chúa và tình yêu Ngài. Bài hát (PDF) được tặng để các bạn in ra, đàn hát tôn vinh Chúa.

Thiên Kiều Giang
tkg.songdaoonline@gmai.com

Link NHẠC TẠ ƠN (vocal & beats):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY9hc7ODOzbyVlAnenAuo_jL

Ngày đăng: 05/02/2022