Ca Khúc Kim Hân

CA KHÚC KIM HÂN

1. THÁNH GIÁ CHÚA LÀ GÌ?

Xuân Trường

2. MỘT GIỜ BÊN CHÚA

Xuân Trường

3. CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT

Duyên Quỳnh

4. LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA

Duyên Quỳnh

5. NĂM MỚI AN VUI

Cadillac

6. NẮNG XUÂN

Cadillac

7. CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN

Tuyết Mai

8. TẠ ƠN CHA NGÀY MỚI

Cadillac

9. TỪ NGÔI MỘ TRỐNG

Cadillac

10. CHỈ CÓ CHÚA SỐNG LẠI

Thanh Lan

11. CHÚA LÀ KỲ QUAN

Lê Thu Hà

Lời Giới Thiệu:
Như các tác giả khác, sau khi giới thiệu những CD đã phát hành, Sống Đạo tiếp tục giới thiệu từng ca khúc mới, phổ biến online, của Kim Hân nơi đây.

CHÚA LÀ KỲ QUAN – Nhạc và lời: Kim Hân – Trình bày: Lê Thu Hà

CHỈ CÓ CHÚA SỐNG LẠI – Nhạc và lời Kim Hân – Trình bày: Thanh Lan

TỪ NGÔI MỘ TRỐNG – Nhạc và lời: Kim Hân – Trình bày : nhóm Cadilac

THÁNH GIÁ CHÚA LÀ GÌ? – Ca Khúc Kim Hân

MỘT GIỜ BÊN CHÚA – Ca Khúc Kim Hân

CHÚA ĐÃ TRẢ HẾT – Ca Khúc Kim Hân

LỜI NGUYỆN ĐÊM GIAO MÙA – Ca Khúc Kim Hân

NĂM MỚI AN VUI – Ca Khúc Kim Hân

NẮNG XUÂN – Ca Khúc Kim Hân

CHÚA KẾT BÔNG TRÁI NGÀY XUÂN – Ca Khúc Kim Hân

TẠ ƠN CHA NGÀY MỚI – Ca Khúc Kim Hân

Ngày đăng: 03/25/2024