Tiến Nguyễn

CA KHÚC TIẾN NGUYỄN 5

1. HỠI CẢ TRÁI ĐẤT - NGUYỄN HOÀNG NAM

2. CON NGUYỆN LUÔN CHÚC TÔN - RINA

3. CON MUỐN THỜ PHƯỢNG CHÚA - ISAAC THÁI

4. XIN NGỰ GIỮA CHÚNG CON - ANGELA DO

5. VÀ CON SẼ HÁT - TORO

6. NGÀI LÀ CHÚA CÁC CHÚA - MINH CHÂU

7. NGỢI KHEN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA - TIẾN NGUYỄN

8. THÀNH PHỐ CẦU NGUYỆN - SIU DAVID (Lời việt: Tiến Nguyễn)

9. MÔN ĐỆ CHÚA JESUS - NGUYỄN ĐỨC TRỌNG & MR TI

10. XIN CHA ĐỔ ĐẦY - THÁI BẢO TRÂM

LỜI TÂM TÌNH:

Lời nói đầu tiên, Tiến Nguyễn xin dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên cuộc đời Tiến Nguyễn.
Trải qua 10 năm sáng tác Nhạc Thánh với biết bao khó khăn và thăng trầm của cuộc sống, Tiến Nguyễn vẫn trung tín dâng lên cho Chúa những ca khúc nhạc Thánh mới. Và lòng Tiến Nguyễn rất cảm động khi đọc được những lời khích lệ của con cái Chúa trong phần bình luận trên YouTube, nhiều anh chị em giới trẻ quay về với Chúa, tìm cầu Chúa, nhiều thân hữu tin nhận Ngài qua những bài hát được hát lên trong Hội Thánh Ngài. Không có gì vui sướng hơn là được dâng lên cho Chúa những bài ca mới:
“Ha-lê-lu-gia! Hãy hát-xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi-khen Ngài trong hội các thánh Ngài”.
(Thi Thiên 149:1)
Trong chặng đường sắp tới, xin quý tôi tớ và con cái Chúa yêu thương, thêm lời cầu thay để Chúa thêm ơn, thêm sức trên Tiến Nguyễn để tiếp tục hành trình tôn vinh Chúa bằng lời ca tiếng nhạc dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Tuyển Tập Những Ca Khúc Thánh Của Tiến Nguyễn:

V/ CA KHÚC TIẾN NGUYỄN 5 (Chủ đề: Những ca khúc Ngợi khen, thờ phượng):

1. HỠI CẢ TRÁI ĐẤT – NGUYỄN HOÀNG NAM

2. CON NGUYỆN LUÔN CHÚC TÔN – RINA

3. CON MUỐN THỜ PHƯỢNG CHÚA – ISAAC THÁI

4. XIN NGỰ GIỮA CHÚNG CON – ANGELA DO

5. VÀ CON SẼ HÁT – TORO

6. NGÀI LÀ CHÚA CÁC CHÚA – MINH CHÂU

7. NGỢI KHEN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA – TIẾN NGUYỄN

8. THÀNH PHỐ CẦU NGUYỆN – SIU DAVID (Lời việt: Tiến Nguyễn)

9. MÔN ĐỆ CHÚA JESUS – NGUYỄN ĐỨC TRỌNG & MR TI
https://youtu.be/1MaYYkpVw4Q

10. XIN CHA ĐỔ ĐẦY – THÁI BẢO TRÂM

 

 

Ngày đăng: 08/07/2023