Tiến Nguyễn

CA KHÚC TIẾN NGUYỄN 3

1. THIÊN TÌNH – NGUYỄN HOÀNG NAM

2. CHÚA YÊU CON NHIỀU – TINA NGỌC NỮ

3. CHÚNG CON LÀ NGƯỜI MIỀN TRUNG – TINA NGỌC NỮ

4. VỀ NƠI YÊU THƯƠNG – QUỐC KHÁNH

5. TÌNH YÊU CHÚA – TINA NGỌC NỮ

6. CON ƠI CHỚ MANG ÁCH CHUNG – NGỌC LÂM

7. KHẮC GHI ƠN MẸ CHA – Y PHER (Live)

LỜI TÂM TÌNH:

Lời nói đầu tiên, Tiến Nguyễn xin dâng lên lời cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự thương xót của Ngài trên cuộc đời Tiến Nguyễn.
Trải qua 10 năm sáng tác Nhạc Thánh với biết bao khó khăn và thăng trầm của cuộc sống, Tiến Nguyễn vẫn trung tín dâng lên cho Chúa những ca khúc nhạc Thánh mới. Và lòng Tiến Nguyễn rất cảm động khi đọc được những lời khích lệ của con cái Chúa trong phần bình luận trên YouTube, nhiều anh chị em giới trẻ quay về với Chúa, tìm cầu Chúa, nhiều thân hữu tin nhận Ngài qua những bài hát được hát lên trong Hội Thánh Ngài. Không có gì vui sướng hơn là được dâng lên cho Chúa những bài ca mới:
“Ha-lê-lu-gia! Hãy hát-xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi-khen Ngài trong hội các thánh Ngài”.
(Thi Thiên 149:1)
Trong chặng đường sắp tới, xin quý tôi tớ và con cái Chúa yêu thương, thêm lời cầu thay để Chúa thêm ơn, thêm sức trên Tiến Nguyễn để tiếp tục hành trình tôn vinh Chúa bằng lời ca tiếng nhạc dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Tuyển Tập Những Ca Khúc Thánh Của Tiến Nguyễn:

III/ CA KHÚC TIẾN NGUYỄN 3 (Những ca khúc Bolero, dân ca quê hương):

1. THIÊN TÌNH – NGUYỄN HOÀNG NAM

2. CHÚA YÊU CON NHIỀU – TINA NGỌC NỮ

3. CHÚNG CON LÀ NGƯỜI MIỀN TRUNG – TINA NGỌC NỮ

– Version Sân khấu:

4. VỀ NƠI YÊU THƯƠNG – QUỐC KHÁNH

5. TÌNH YÊU CHÚA – TINA NGỌC NỮ

6. CON ƠI CHỚ MANG ÁCH CHUNG – NGỌC LÂM

7. KHẮC GHI ƠN MẸ CHA – Y PHER (Live)

 

Ngày đăng: 05/01/2023