Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 165-166 / MS Trần Mạnh Hùng

Bài 165:
1. Chúng ta nhận được điều gì qua sự chết và sống lại của Chúa Jesus? Tác dụng của thử thách đức tin theo I Phiero 1:3-9 là gì?
2. Có phải sự chịu khổ nào cũng được phước? Nguyên nhân nào khiến chúng ta chịu khổ? I Phiero 2:16-24 dạy chúng ta điều gì?

Bài 166:
1. Có ai che mắt bạn khỏi Chúa? Làm sao để nhận biết được hoàn cảnh thật của mình? Esai 6:1-9 dạy chúng ta điều gì?
2. Esai 9:1-6 truyền tải cho chúng ta điều gì? Chúng ta phải làm gì để chấm dứt những đau khổ bất công trong thế gian?

Giải đáp thắc mắc:
Các mục sư thường nói chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, vậy thời kỳ ân điển nghĩa là gì và có ích gì cho chúng ta?

Ngày đăng: 02/19/2024