Thánh Kinh & Đời Sống

42 – Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Trong Vấn Đề Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm

Sống Đạo xin giới thiệu chương trình THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên Youtube, channel: “HTTL Sacramento”. Cầu Chúa Thánh Linh đầy ơn trên Mục sư Hứa Trung Tín và Ban biên tập, cũng như trên tất cả chúng ta để ngày càng sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa, hiểu rõ ý muốn Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống – Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh.

Video mới sẽ được phát hành mỗi Thứ Sáu thứ nhất và Thứ Sáu thứ ba mỗi tháng. Xin quí vị đón xem.
Liên Lac: Ask@hoithanhtinlanhsacramento.com

Ban Biên Tập:
Mục Sư: Hứa Trung Tín
Phỏng Vấn Viên: Nguyễn Nguyệt Thùy Trinh
Tài Liệu: Nguyễn Phượng Hoàng, Nguyễn Phúc Lưu, Trương Anh Thy, Vũ Hương Giang và Hoàng Thiên Phước
Kỹ Thuật: Trương Bách Hoài Hải và Dương Chấn Khải.

00:00 Giới thiệu chủ đề
00:30 Kinh Thánh và những vấn đề đạo đức ngày nay
02:57 Thái độ khi đối diện với những vấn đề Kinh Thánh không đề cập trực tiếp
05:08 Mối liên hệ giữa IVF và vấn đề vô sinh và suy giảm khả năng sinh sản
07:50 Giải thích tiến trình thực hiện một chu kỳ IVF
10:00 Giải pháp của IVF liên quan đến chất lượng của tinh trùng và trứng
11:02 Giải pháp của IVF liên quan đến việc cơ thể của người mẹ tiếp nhận phôi thai
11:44 Lý do IVF thường tạo ra số lượng phôi thai nhiều hơn cần thiết
13:31 Việc loại bỏ các phôi thai sống và vấn đề đạo đức Cơ Đốc
15:37 Những phản ứng phụ khi thực hiện IVF
17:17 Những điều kiện để Cơ Đốc Nhân CÓ THỂ thực hiện IVF
20:52 Những lý do Cơ Đốc nhân KHÔNG NÊN thực hiện IVF
29:32 Thái độ nên có đối với những anh chị em đã thực hiện IVF
35:00 Giới thiệu chủ đề số phát sóng sau
35:35 Thành phần Ban Biên Tập

Ngày đăng: 04/16/2024