Thánh Kinh & Đời Sống

26-32 Tại Sao Sự Giảng Dạy Của Giáo Phái Mặc Môn Là Sai Trật?

Sống Đạo xin giới thiệu chương trình THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên Youtube, channel: “HTTL Sacramento”. Cầu Chúa Thánh Linh đầy ơn trên Mục sư Hứa Trung Tín và Ban biên tập, cũng như trên tất cả chúng ta để ngày càng sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa, hiểu rõ ý muốn Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống – Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh.

Video mới sẽ được phát hành mỗi Thứ Sáu thứ nhất và Thứ Sáu thứ ba mỗi tháng. Xin quí vị đón xem.
Liên Lac: Ask@hoithanhtinlanhsacramento.com

Ban Biên Tập:
Mục Sư: Hứa Trung Tín
Phỏng Vấn Viên: Nguyễn Nguyệt Thùy Trinh
Tài Liệu: Nguyễn Phượng Hoàng, Nguyễn Phúc Lưu, Trương Anh Thy, Vũ Hương Giang và Hoàng Thiên Phước
Kỹ Thuật: Trương Bách Hoài Hải và Dương Chấn Khải

[V32 HDR] Tại Sao Sự Giảng Dạy Của Giáo Phái Mặc Môn Là Sai Trật?

[V31 HDR] Tại Sao Sự Giảng Dạy Của Giáo Phái Chứng Nhân Giê-hô-va Là Sai Trật?

[V30 HDR] Cơ Đốc Nhân Cần Có Thái Độ Nào Đối Với Văn Hóa Của Xã Hội?

[V29 HDR] Cơ Đốc Nhân Cần Có Thái Độ Nào Qua Việc Ăn Mặc Trong Thờ Phượng?

[V28 HDR] — Phần2 — Tại Sao “Phong Trào Lời Nói Đức Tin” & “Tinh Lành Thịnh Vượng” Là Tà Giáo?

[V27 HDR] — Phần1 — Tại Sao “Phong Trào Lời Nói Đức Tin” & “Tinh Lành Thịnh Vượng” Là Sai Trật?

[V26 HDR] Làm Sao Để Cơ Đốc Nhân Phân Định Tà Giáo?

Ngày đăng: 05/27/2023