Thánh Kinh & Đời Sống

23 – Thế Nào Là Áp Dụng Kỷ Luật Trong Hội Thánh?

 

[V23 HDR] Thế Nào Là Áp Dụng Kỷ Luật Trong Hội Thánh? 

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống – Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Video mới sẽ được phát hành mỗi Thứ Sáu thứ nhất và Thứ Sáu thứ ba mỗi tháng. Xin quí vị đón xem.
Nguồn: Youtube/HTTL Sacramento
Liên Lac: Ask@hoithanhtinlanhsacramento.com
Ban Biên Tập:
Mục Sư: Hứa Trung Tín
Phỏng Vấn Viên: Nguyễn Nguyệt Thùy Trinh
Tài Liệu: Nguyễn Phượng Hoàng, Nguyễn Phúc Lưu, Trương Anh Thy, Vũ Hương Giang và Hoàng Thiên Phước
Kỹ Thuật: Trương Bách Hoài Hải và Dương Chấn Khải

 

Ngày đăng: 08/11/2022