Thánh Kinh & Đời Sống

41 – Trả Lời Ngắn Cho Những Câu Hỏi Của Khán Thính Giả

Sống Đạo xin giới thiệu chương trình THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên Youtube, channel: “HTTL Sacramento”. Cầu Chúa Thánh Linh đầy ơn trên Mục sư Hứa Trung Tín và Ban biên tập, cũng như trên tất cả chúng ta để ngày càng sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa, hiểu rõ ý muốn Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống – Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh.

Video mới sẽ được phát hành mỗi Thứ Sáu thứ nhất và Thứ Sáu thứ ba mỗi tháng. Xin quí vị đón xem.
Liên Lac: Ask@hoithanhtinlanhsacramento.com

Ban Biên Tập:
Mục Sư: Hứa Trung Tín
Phỏng Vấn Viên: Nguyễn Nguyệt Thùy Trinh
Tài Liệu: Nguyễn Phượng Hoàng, Nguyễn Phúc Lưu, Trương Anh Thy, Vũ Hương Giang và Hoàng Thiên Phước
Kỹ Thuật: Trương Bách Hoài Hải và Dương Chấn Khải.

Ngày đăng: 03/23/2024