Thánh Kinh Giải Đáp

TKGĐ 28 – Cây Nho, Cây Vả và Cây Ô-liu

Câu Hỏi: Trong Sách Các Quan Xét đoạn 9 và Ha-ba-cúc 3, Ba loại cây trái Nho, Vả, Olive hay đi chung nhau. Mục sư có thể cho biết mỗi cây có ý nghĩa gì về thuộc linh và 3 cây chụm lại có ý gì?

Giải đáp: Trước hết, chúng ta sẽ suy gẫm về ý nghĩa của cây Nho (Vine), cây Vả (Fig), và cây Ô-liu (Olive). Sau đó, chúng ta sẽ nói đến ý nghĩa của ba cây khi Kinh Thánh đề cập chung với nhau.

I. Cây Nho (Vine)

1. Cây nho được đề cập đầu tiên trong Sáng Thế Ký 9:20-21: Nô-ê (Noah) trồng vườn nho và làm rượu nho (wine) sau Trận Lụt Toàn Cầu (Global Flood). Nho khô (raisin) được đề cập đầu tiên trong 1 Sa-mu-ên 25:18, lúc A-bi-ga-in (Abigail) đem hai bầu da rượu nho và một trăm bánh nho khô (clusters of raisins) cho Đa-vít (David).
2. Một cành nho có một chùm nho rất lớn và nặng đến nỗi hai người phải khiêng bằng cây sào là khi các thám tử đi do thám đất Ca-na-an (Canaan) mang về (Dân Số Ký 13:23).
3. Chúa hứa ban cho dân Israel Đất Hứa Ca-na-an không những là đất đượm sữa và mật (Xuất Ê-díp-tô 3:8), nhưng cũng có lúa mì (wheat), lúa mạch (barley), cây nho (vines), cây vả (fig trees), cây lựu (pomegranates); cây dầu ô-li-ve (oil olive tree) và mật ong (honey) (Phục Truyền 8:8), là thực phẩm tốt cho loài người.
4. Vườn nho của Chúa là nhà Israel. Chúa đã chọn và chăm sóc dân của Ngài, ban cho họ mọi điều tốt lành nhất, mong họ sống công bình (sinh trái nho tốt), nhưng họ lại sống trong tội lỗi (sinh ra trái nho hoang) (Ê-sai 5:1-7). Sự thất bại của dân Israel chứng tỏ bản chất tội lỗi và dối trá của loài người không thể tự mình đổi mới, cải thiện, hoặc khổ tu để trở nên tốt lành (Giê-rê-mi 13:23; 17:9).
5. Vườn nho được Chúa Jêsus nói đến qua những chuyện ngụ ý vì cây nho/vườn nho rất quen thuộc ở miền Đất Hứa (Ma-thi-ơ 20:1-16; 21:28-32, 33-46; Lu-ca 13:6-9). Đối với dân của Ngài là vườn nho, Đức Chúa Trời được đề cập đến như Chủ vườn nho (Ma-thi-ơ 20:1; 21:28, 33; Lu-ca 13:6).
6. Chúa Jêsus thiết lập Lễ Tiệc Thánh vào bữa tối Lễ Vượt Qua và chén nước nho là biểu tượng về giao ước mới trong Huyết của Chúa được đổ ra để những người nào tin Ngài được tha thứ tội lỗi (Ma-thi-ơ 26:27-29)
7. Chúa Jêsus xác nhận Ngài là Cây/Gốc Nho thật, Đức Chúa Cha là Đấng trồng nho, và các nhánh nho là các môn đồ của Ngài. Nếu không tin cậy, lệ thuộc vào Chúa và để Chúa cai trị, thì không ai có thể tự mình làm gì được đẹp lòng Chúa, gồm kết bông trái tốt lành của Thánh Linh. Những nhánh trong Chúa mà không kết trái thì Ngài sẽ chặt hết (Giăng 15:1-8; Ga-la-ti 5:22).

MSTS Nguyễn Gia Hiền
brisbanebpc@gmail.com

Đọc trọn bài viết:
Cây Nho, Cây Vả và Cây Ô-liu

 

 

 

 

—————————————————-

Thánh Kinh Giải Đáp từ bài 1 đến 17 (2014-2022) đã được lưu trữ tại đây:
THÁNH KINH GIẢI ĐÁP 1-17

 

Ngày đăng: 12/09/2023